ABBank lãi quý 1 giảm 69%, tỷ lệ nợ xấu tăng lên 3,92%

NGÂN HÀNG Việt nAM
17:31 - 30/04/2024
ABBank lãi quý 1 giảm 69%, tỷ lệ nợ xấu tăng lên 3,92%
0:00 / 0:00
0:00
Ngân hàng ABBank đi qua quý 1/2024 với lãi trước thuế giảm tới 69% so với cùng kỳ năm ngoái, mới chỉ thực hiện được 19% lộ trình kinh doanh cả năm.

Báo cáo tài chính quý 1/2024 tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã: ABB) ghi nhận một số hoạt động kinh doanh đều đi lùi so với cùng kỳ quý 1/2023. Trong đó, nguồn thu chính của ngân hàng này là thu nhập lãi thuần giảm 16%, chỉ còn gần 661 tỷ đồng.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng sụt giảm như lãi từ dịch vụ giảm 22% so với cùng kỳ còn 104 tỷ đồng, lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm tới 50% còn 116 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận tăng trưởng tới 85% so với quý 1 năm ngoái, đạt 4,13 tỷ đồng và lãi từ hoạt động khác tăng trưởng mạnh gấp 4,4 lần trước đó, đạt 36,74 tỷ đồng.

Trong kỳ, ABBank tiết giảm chi phí hoạt động thêm 6% chỉ còn 509 tỷ đồng. Thêm vào đó, ngân hàng này cũng tăng cường trích lập chi phí dự phòng rủi ro hơn 52% so với cùng kỳ khi dành ra 177 tỷ đồng. Kết quả, ABBank lãi trước thuế quý 1/2024 đạt hơn 192 tỷ đồng, giảm 69% so với quý 1/2023.

Nếu so với kế hoạch kinh doanh 1.000 tỷ đồng lãi trước thuế ngân hàng đặt ra cho cả năm tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ABBank mới thực hiện được 19% sau quý 1/2024.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của ngân hàng cũng thu hẹp 11% so với đầu năm, chỉ còn 144.777 tỷ đồng. Trong đó, cả cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng đều tăng trưởng âm lần lượt 19% và 17%, tương ứng chỉ còn 79.132 tỷ đồng và 83.524 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu ngân hàng này tính đến hết tháng 3 là 3.102 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh nhất với hơn 25%, lên 914 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tăng từ mức 2,91% đầu năm lên 3,92%.

Tin liên quan

Đọc tiếp

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

Trong báo cáo ngành ngân hàng mới nhất, MBS Research lựa chọn cổ phiếu HDB khi đây là một trong những ngân hàng duy trì được chất lượng tài sản, nhưng vẫn đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với toàn ngành.