ACB dự kiến chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt

NGÂN HÀNG Việt nAM
07:15 - 26/03/2023
Ảnh: Sơn Quách
Ảnh: Sơn Quách
0:00 / 0:00
0:00
Sau khi phát hành hơn 500 triệu cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 15%), vốn điều lệ tại ACB sẽ tăng từ hơn 33.774 tỷ đồng lên 38.840 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, mã: ACB) dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 bằng việc chia cổ tức tổng tỷ lệ 25%, trong đó 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt.

Cụ thể, ngân hàng này sẽ hoàn tất việc chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% trong quý 3/2023, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 506 triệu đơn vị, vốn điều lệ sau khi phát hành sẽ tăng từ hơn 33.774 tỷ đồng lên 38.840 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ và lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia (theo kết quả kiểm toán tại thời điểm 31/12/2022).

Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng quyền này. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.

Cũng trong cuộc họp ĐHĐCĐ tới đây ngân hàng này dự kiến bầu HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2023-2028). Theo đó, 9 ứng cử viên được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ mới bao gồm 6 thành viên từ HĐQT cũ và 3 thành viên là ông Đỗ Minh Toàn, ông Nguyễn Văn Hoà và ông Trịnh Bảo Quốc.

Ngoài ra, HĐQT ngân hàng ACB cũng dự kiến trình cổ đông 5 chỉ tiêu tài chính tín dụng năm 2023 gồm tổng tài sản mục tiêu 668.788 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tiền gửi (gồm giấy tờ có giá) dự kiến đạt 495.411 tỷ đồng, tăng 8,1%. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu năm 2023 đạt 20.058 tỷ đồng, tăng 17,2% so với mức thực hiện năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến duy trì dưới 2%.

Và dư nợ cho vay đạt 453.836 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ 2022. Theo ACB, hạn mức tăng trưởng tín dụng như trên được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp ngày 24/2/2023. Mức tăng thực tế trong năm sẽ điều chỉnh tương ứng khi được NHNN cấp bổ sung.

Trước đó, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã đưa ra nhận định về ngân hàng ACB với dự phóng tăng trưởng tín dụng năm 2023 của ngân hàng này ở mức thận trọng là 15%.

Nguyên nhân do NHNN vẫn đang rất thận trọng với mục tiêu tăng trưởng tín dụng vì rủi ro lạm phát vẫn hiện hữu khi điều chỉnh lương vào giữa năm nay và việc Trung Quốc mở cửa đang khiến giá hàng hóa bật tăng trở lại.

Chuyên gia KBSV cũng dự báo, tăng trưởng nguồn vốn huy động tại ACB sẽ là khoảng 13,8% để vẫn có thể đảm bảo thanh khoản cho ngân hàng. Tỷ lệ LDR (tỷ lệ dư tín dụng trên vốn huy động) từ đó tăng nhẹ lên 79,4%.

Theo KBSV, ACB sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp vừa để gia tăng thị phần, vừa để thu hút khách hàng mới; tỷ lệ CASA cải thiện nhờ tiếp tục đầu tư chuyển đổi số.

Khoản thu nhập lãi thuần năm 2023 của ACB theo KBSV dự phóng đạt 27.254 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Thu thuần từ phí đạt 4.149 tỷ đồng, tăng 17,7%. Chi phí hoạt động đạt 11.218 tỷ đồng tương ứng với giả định tỷ lệ CIR dự phóng là 34% do không còn khoản trích lập lớn cho quỹ đầu tư khoa học công nghệ.

Chi phí dự phòng rủi ro 2023 là khoảng 714 tỷ đồng. Kết luận, KBSV dự phóng lợi nhuận sau thuế năm 2023 tại ACB sẽ đạt 16.846 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ.

Tin liên quan

Đọc tiếp

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

Trong báo cáo ngành ngân hàng mới nhất, MBS Research lựa chọn cổ phiếu HDB khi đây là một trong những ngân hàng duy trì được chất lượng tài sản, nhưng vẫn đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với toàn ngành.