Chứng khoán FPT muốn phát hành hơn 90 triệu cổ phiếu tăng vốn

FPTS CHỨNG KHOÁN
16:58 - 06/03/2024
Chứng khoán FPT "cài số lùi" lợi nhuận cho năm 2024.
Chứng khoán FPT "cài số lùi" lợi nhuận cho năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
FPTS dự kiến phát hành 85,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 5,5 triệu cổ phiếu ESOP, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, mã chứng khoán FTS) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 28/3/2024 tại TP Hà Nội.

Theo tài liệu, công ty đặt mục tiêu doanh thu và lãi trước thuế năm 2024 lần lượt ở mức 845 tỷ đồng và 420 tỷ đồng, giảm gần 8% và 18% so với thực hiện năm 2023.

FPTS cho rằng, 2024 có thể là một năm sáng sủa hơn nhưng vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Thanh khoản và điểm số thị trường chứng khoán kỳ vọng được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất thấp và việc Chính phủ tập trung vào các chính sách kích thích tăng trưởng. Yếu tố rủi ro là biến động mạnh tỷ giá.

FPTS kỳ vọng hệ thống mới KRX có thể chính thức vận hành. Tuy nhiên công ty lo ngại về việc thị trường không có thêm sản phẩm mới, không có nhiều cổ phiếu mới được niêm yết/đăng ký giao dịch; và cạnh tranh về phí giao dịch, lãi suất cho vay margin giữa các công ty chứng khoán khốc liệt hơn trước.

Năm 2023, doanh thu và lãi trước thuế của FPTS đạt lần lượt 921 tỷ đồng và 510 tỷ đồng, giảm 12% và 20% so với thực hiện năm trước. Với kết quả này, công ty trình cổ đông tỷ lệ cổ tức 2023 bằng tiền là 5%, tương đương 500 đồng/cp. Tổng số tiền thực hiện tối đa hơn 107 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong quý 2/2024.

Một nội dung đáng chú ý khác trong tài liệu họp của FPTS là phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 85,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 858 tỷ đồng (tính theo mệnh giá).

Tỷ lệ phát hành là 10:4 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 40 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp hưởng quyền nhận cổ phiếu từ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.

Ngoài ra, FPTS cũng dự kiến trình đại hội phương án phát hành ESOP năm 2024 cho cán bộ quản lý của công ty. Số lượng dự kiến phát hành hơn 5,5 triệu cổ phiếu, giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp.

Cổ phiếu ESOP phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm, được giải tỏa dần theo tỷ lệ: 50% số cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng sau 1 năm từ ngày kết thúc đợt phát hành, 50% còn lại sau 2 năm kể từ ngày phát hành. Nguồn vốn thu được hơn 55 tỷ đồng sẽ được cân đối bổ sung vốn vào hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Cả hai phương án trên đều dự kiến thực hiện vào quý 2-3/2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nếu thành công, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ hơn 2.145 tỷ đồng lên 3.059 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp