Đạm Cà Mau sẽ trả cổ tức năm 2022 vào ngày 11/9

DCM Đạm Cà Mau
17:31 - 18/08/2023
Đạm Cà Mau sẽ trả cổ tức năm 2022 vào ngày 11/9
0:00 / 0:00
0:00
Thông báo ngày 18/8, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, HoSE: DCM) cho biết, doanh nghiệp sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt vào ngày 11/9.

Đạm Cà Mau sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 30%/mệnh giá, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Với 529,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến doanh nghiệp sẽ chi 1.588 tỷ đồng cho lần trả cổ tức này.

Ngày cổ đông đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022 là ngày 30/8.

Năm 2023, doanh nghiệp dự kiến sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 16%, tương đương 1.600 đồng/cp với giá trị dự kiến là 847 tỷ đồng.

Ngày 10/8 vừa qua, Đạm Cà Mau đã công bố báo cáo soát xét tài chính hợp nhất giữa niên độ. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 của doanh nghiệp đã ghi nhận tăng thêm 22,8 tỷ đồng, lên mức 542,3 tỷ đồng.

Biến động diễn ra chủ yếu do chi phí bán hàng giảm từ 424 tỷ đồng (trước soát xét) xuống còn 376 tỷ đồng (soát xét). Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng từ 191 tỷ đồng lên 215 tỷ đồng.

Liên quan đến vấn đề tài chính, tổng tài sản đến ngày 30/6 của DCM ở mức 15.599 tỷ đồng, tăng 10,11% so với ngày đầu năm 2023. Nợ ngắn hạn đạt 3.822 tỷ đồng, tăng 32,98%; nợ dài hạn đạt 697 tỷ đồng, tăng 1,51%.

Đạm Cà Mau cho biết, doanh nghiệp đủ khả năng để thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn, đến hạn, kịp thời đáp ứng các khoản vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho vẫn được doanh nghiệp kiểm soát tốt và không có sự biến động nhiều so với cuối năm 2022.

Về sản xuất, tháng 7/2023 sản lượng sản xuất ure của dDCM đạt 83.810 tấn, tăng 2,2% so với tháng trước. Sản lượng tiêu thụ tháng 7 ure của DCM đạt 59.190 tấn, tăng 4,9% so với tháng trước, tiêu thụ NPK đạt 1.020 tấn, giảm 97%.

Sang tháng 8/2023, Đạm Cà Mau đạt kế hoạch sản xuất 37.600 tấn với với 55.000 tấn tiêu thụ, giảm lần lượt 55% và 7% so với tháng trước. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ NPK lần lượt là 3.600 tấn và 10.000 tấn, cao gấp 9,8 lần lượng tiêu thụ trong tháng 7/2023.

Tin liên quan

Đọc tiếp