Eximbank báo lãi trước thuế năm 2022 vượt 45% kế hoạch đề ra

NGÂN HÀNG Việt nAM
13:30 - 20/01/2023
Eximbank báo lãi trước thuế năm 2022 vượt 45% kế hoạch đề ra
0:00 / 0:00
0:00
Với lợi nhuận trước thuế đạt 3.709 tỷ đồng, Eximbank đã vượt kế hoạch lợi nhuận được đề ra trong ĐHĐCĐ 2022 và là ngân hàng có mức tăng trưởng cao nhất trong các ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh năm 2022.

Báo cáo tài chính quý IV/2022 tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank, mã: EIB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế cả năm 2022 cao gấp 3 lần năm 2021.

Trong đó, hầu hết các mảng kinh doanh đều mang lại lợi nhuận dương với thu nhập lãi thuần tăng tới 59% so với cùng kỳ, đạt 5.592 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 514 tỷ, tăng 19%, lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 54% lên 606 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác (chủ yếu đến từ thu hồi xử lý nợ) tăng 68% lên 428 tỷ. Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán kém khả quan hơn, đạt 87 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, tổng thu nhập hoạt động của Eximbank đạt 7.233 tỷ đồng, tăng 53,6% so với năm trước. Chi phí hoạt động tăng 36% lên 3.420 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ CIR (chi phí/tổng thu nhập) có sự cải thiện đáng kể, giảm từ 53% xuống 47%.

Trong kỳ, Eximbank đã giảm chi phí dự phòng tới 90% so với cùng kỳ, chỉ ở mức 103 tỷ đồng, do những năm trước ngân hàng đã trích lập cao, và chất lượng tài sản có xu hướng chuyển biến tốt hơn.

Từ đó, lợi nhuận trước thuế quý IV/2022 tại Eximbank đạt 528 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ. Như vậy, lợi nhuận cả năm tại ngân hàng này đạt 3.709 tỷ đồng. Trong năm 2022, Eximbank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ đồng, như vậy kết thúc năm tài chính 2022, Eximbank đã vượt 45% kế hoạch lợi nhuận.

Về chất lượng tài sản, tính tới ngày 31/12/2022, tổng tài sản Eximbank đạt 185.045 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cuối năm 2021. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 14% lên 129.196 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng tăng 8,2% lên 148.614 tỷ đồng.

Về nợ xấu của Eximbank, tính tới thời điểm cuối năm 2022, nợ xấu ở con số 2.346 tỷ đồng, tăng 99 tỷ đồng so với cuối năm 2021, tương đương tăng 4,4% - mức tăng thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu có sự cải thiện, giảm từ 1,96% xuống 1,8%.

Liên quan đến hoạt động ngân hàng, trong ngày 16/1, Eximbank thông báo triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần 2 vào ngày 14/02/2023. Trước đó, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần 1 được tổ chức vào sáng ngày 16/01/2023 đã không thể diễn ra do không đủ tỷ lệ tham dự (dưới 65%).

Cuộc họp lần này được tổ chức nhằm bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm là bà Lê Hồng Anh và ông Đào Phong Trúc Đại. Eximbank cũng công bố danh sách 3 thành viên ứng cử bổ sung vào HĐQT đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận gồm bà Lê Thị Mai Loan, ông Phạm Quang Dũng và ông Trần Anh Thắng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 19/1, cổ phiếu EIB giao dịch ở mức 27.100 đồng, tăng 1,5%.

Tin liên quan

Đọc tiếp