Giảm mạnh dự phòng rủi ro, SHB hoàn thành 1/3 kế hoạch lợi nhuận năm

NGÂN HÀNG Việt nAM
16:22 - 30/04/2024
Giảm mạnh dự phòng rủi ro, SHB hoàn thành 1/3 kế hoạch lợi nhuận năm
0:00 / 0:00
0:00
Quý 1/2024, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ cắt giảm chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro tín dụng.

Báo cáo tài chính quý 1/2024 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB, mã: SHB) ghi nhận, nguồn thu chính của ngân hàng là thu nhập lãi thuần giảm 11,5% so với cùng kỳ quý 1 năm trước (YoY) xuống còn 5.170 tỷ đồng.

Một số hoạt động kinh doanh ngoài lãi khác của SHB cũng ghi nhận giảm, như lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 33,2% YoY xuống còn 148,5 tỷ đồng; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 19,1% xuống còn 52,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư của SHB tăng 5 lần so với cùng kỳ năm trước lên 5 tỷ đồng. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng cũng tăng 4,4 lần lên 7,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh khác tăng gấp 7 lần cùng kỳ năm trước lên 456 tỷ đồng.

Kết quả, tổng thu nhập hoạt động của SHB trong kỳ là 5.840 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí hoạt động cũng được tiết giảm xuống còn gần 1.115 tỷ đồng, giảm 7,9% YoY. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là 708 tỷ đồng, giảm 48,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế quý 1/2024, SHB báo lãi trước thuế đạt 4.017 tỷ đồng, tăng 11%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm nay, SHB đặt mục tiêu lãi trước thuế cả năm 2024 ở mức 11.286 tỷ đồng. Như vậy sau quý đầu tiên, SHB đã hoàn thành được 1/3 chặng đường lợi nhuận năm 2024.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của SHB đạt mức 621.144 tỷ đồng, giảm 1,5% so với hồi đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng giảm nhẹ 0,2% so với cùng kỳ xuống 437.667 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng cũng giảm 0,7% so với cùng kỳ xuống 444.297 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, tại thời điểm cuối tháng 3/2024, tổng nợ xấu của SHB là 13.215 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,2% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đi ngang so với năm 2023 ở mức 3,02%.

Tin liên quan

Đọc tiếp