Một ngân hàng trong Big 4 ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng âm

NGÂN HÀNG Việt nAM
09:21 - 01/05/2024
Một ngân hàng trong Big 4 ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng âm
0:00 / 0:00
0:00
Báo cáo tài chính quý 1/2024 tại Vietcombank ghi nhận đi lùi về mọi mặt, kéo theo lợi nhuận trước thuế chỉ thu được 10.817 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ quý 1 năm ngoái.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2024 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB), nguồn thu chính của ngân hàng này giảm 1% so với cùng kỳ quý 1 năm ngoái, còn 14.078 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Các nguồn thu ngoài lãi của ngân hàng cũng ghi nhận sụt giảm như lãi từ dịch vụ giảm 1% còn hơn 1.411 tỷ đồng, lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 30% còn 1.197 tỷ đồng, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 24% còn hơn 22 tỷ đồng và lãi từ hoạt động khác giảm tới 53% còn 508 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt hơn 1.082 tỷ đồng.

Trong kỳ, ngân hàng này cũng tiết giảm chi phí hoạt động 4%, còn 5.054 tỷ đồng. Cùng với đó Vietcombank giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, còn 1.508 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân hàng chỉ ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 10.718 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ quý 1 năm ngoái.

Năm 2024, Vietcombank đặt mục tiêu lãi trước thuế đạt hơn 42.000 tỷ đồng, như vậy sau quý 1, ngân hàng này đã hoàn thành 26% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 31/13/2024, tổng tài sản của Vietcombank cũng thu hẹp 4% so với đầu năm, chỉ còn hơn 1,77 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng cùng giảm 3% so với năm ngoái, còn gần 1,23 triệu tỷ đồng và gần 1,35 triệu tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu tính đến cuối quý 1/2024 là 15.459 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Tất cả nhóm nợ xấu đều tăng và mạnh nhất tại nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) với 47% lên 2.557 tỷ đồng, kết quả đẩy tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tại Vietcombank tăng từ 0,98% đầu năm lên 1,26%.

Tin liên quan

Đọc tiếp