Lợi nhuận quý I/2022 của PVS tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn: Báo Nhân dân.

Lợi nhuận quý I/2022 của PVS tăng hơn 50%

Theo báo cáo tài chinh hợp nhất quý I/2022. Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS) ghi nhận lợi nhuận gộp chỉ tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nhờ kiểm soát tốt các chi phí nên lãi sau thuế tăng 53%.

Multimedia

KienlongBank sụt giảm lợi nhuận 81%

KienlongBank sụt giảm lợi nhuận 81%

Trong quý đầu năm 2022, Ngân hàng KienlongBank ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ. Nguyên nhân do quý đầu năm ngoái nhà băng này đã ghi nhận khoản lãi đột biến từ việc bán tài sản đảm bảo là cổ phiếu STB.