Nghiên cứu về chính sách giảm giờ làm cho người lao động

LAO ĐỘNG CHÍNH PHỦ
16:15 - 26/05/2024
Thủ tướng chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: VGP
Thủ tướng chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: VGP
0:00 / 0:00
0:00
Việc giảm giờ làm phải phù hợp với tình hình của Việt Nam, đồng thời phải thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động.

Sáng 26/5, phát biểu tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn vững mạnh, coi đó là điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Vai trò, vị trí và sứ mệnh của Công đoàn Việt Nam được xác định rõ trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị. Theo đó, phải xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết tốt các vấn đề đặt ra trong tình hình mới.

Thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp với Tổng Liên đoàn Việt Nam xây dựng, hoàn thiện nhiều đề án, chương trình triển khai các nhiệm vụ Đại hội XIII và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn để giải quyết hoặc báo cáo để Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết các vấn đề. Các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố tham mưu, đề xuất tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa các đoàn đại biểu Quốc hội trước các kỳ họp Quốc hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, đã có những tác động tích cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách; thực thi chính sách.

Vấn đề về nhà ở cho người lao động phải có bước đột phá

Định hướng phối hợp công tác thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh một nhiệm vụ trung tâm, 3 quan tâm, và 5 đẩy mạnh. Trong đó, nhiệm vụ trung tâm là nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa hai bên.

Về 3 quan tâm, Thủ tướng nhấn mạnh, cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; chăm lo các đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thủ tướng cho rằng, cần đặc biệt quan tâm vấn đề nhà ở cho người lao động. “Nhà ở là một trong những vấn đề lớn nhất của con người, an cư mới lạc nghiệp, nhà ở có thể mua, thuê hoặc thuê mua,” Thủ tướng nói và yêu cầu vấn đề về nhà ở cho người lao động phải có bước đột phá trong thời gian tới.

Cũng tại cuộc làm việc, Thủ tướng cho ý kiến về 12 đề xuất, kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan xem xét, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Trong đó, với đề nghị sớm thực hiện nội dung Nghị quyết số 101/2019/QH14 về giảm giờ làm, Thủ tướng giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu về chính sách giảm giờ làm đối với người lao động trong quá trình tham mưu sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, phải phù hợp với tình hình của Việt Nam, đồng thời với thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động.

Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nội dung về phát triển cơ sở khám chữa bệnh nơi tập trung đông công nhân, người lao động, việc khám chữa bệnh đối với công nhân lao động có thu nhập thấp, thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư về nội dung này.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm thực tiễn, đề xuất phương án, giải pháp tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho đối tượng người lao động là phụ nữ di cư.

Tin liên quan

Đọc tiếp