OCB phát hành thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu

OCB TRÁI PHIẾU
09:21 - 23/11/2023
Trong 9 tháng đầu năm 2023, OCB ghi nhận tăng trưởng ở hầu hết các hạng mục quan trọng.
Trong 9 tháng đầu năm 2023, OCB ghi nhận tăng trưởng ở hầu hết các hạng mục quan trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) vừa có báo cáo kết quả phát hành trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cụ thể, vào ngày 15/11, OCB đã phát hành 1.000 trái phiếu mã OCB2326012, huy động thành công 1.000 tỷ đồng. Đợt phát hành mất một ngày để hoàn tất, lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, được phát hành ở thị trường trong nước và sẽ đáo hạn vào ngày 15/11/2026.

OCB là một trong những nhà phát hành trái phiếu lớn trong năm 2023. Trong gần 5 tháng trở lại đây, ngân hàng của Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn có 12 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 13.550 tỷ đồng. Các lô trái phiếu có thời hạn từ 2 – 5 năm, lãi suất giao động từ 6% – 8,1%.

Đáng chú ý, OCB cũng là một trong những ngân hàng tích cực mua lại trái phiếu trước hạn thời gian vừa qua. Tính từ đầu tháng 5/2023 đến nay, OCB mua lại trước hạn 12 lô trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá 10.900 tỷ đồng. Các lô trái phiếu cùng có thời hạn 3 năm và được phát hành trong năm 2021 và 2022.

Ở một diễn biến khác, OCB đang triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời hạn trả lời phiếu lấy ý kiến trước 17h ngày 7/12/2023. Ở đợt lấy ý kiến lần này, cổ đông OCB sẽ thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ ngân hàng, cụ thể là bổ sung quy định về thẩm quyền của HĐQT trong việc phê duyệt phương án cơ cấu lại theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2023, OCB ghi nhận tăng trưởng ở hầu hết các hạng mục quan trọng. Theo đó, thu nhập lãi thuần của OCB tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2022 lên 5.434 tỷ đồng, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 552 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 178 tỷ đồng. Khấu trừ thuế phí, OCB báo lãi sau thuế 3.131 tỷ đồng, tăng trưởng gần 48%.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của OCB tăng 11,7% so với thời điểm đầu năm lên 216.755 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của OCB là 129.562 tỷ đồng cho vay khách hàng, tăng 9,6%. Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả tại cuối quý 3 của OCB tăng 11,66% lên 188.406 tỷ đồng, với 115.152 tỷ đồng là tiền gửi của khách hàng, tăng gần 13%.

Đứng thứ hai trong cơ cấu nợ của OCB là 35.607 tỷ đồng phát hành giấy tờ có giá, tăng 3.584 tỷ đồng so với cuối năm ngoái, bao gồm 19.900 tỷ đồng trái phiếu từ 12 tháng - 5 năm, 1.826,8 tỷ đồng trái phiếu từ 5 năm trở lên, 13.880 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi dưới 12 tháng (tăng 78%). Ngân hàng này không còn ghi nhận chứng chỉ tiền gửi từ 12 tháng tới 5 năm, trong khi cuối năm ngoái khoản này đạt 2.800 tỷ đồng.

Đọc tiếp