Từ khóa: #ROS
Một tòa nhà của Tập đoàn FLC. Ảnh: Sơn Quách

3 cổ phiếu 'họ FLC' bị đưa vào diện cảnh báo

Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa quyết định đưa 3 cổ phiếu gồm FLC (Tập đoàn FLC), ROS (Xây dựng FLC Faros) và HAI (Nông dược H.A.I) vào diện cảnh báo từ ngày 26/4 tới, do chậm quá 15 ngày không công bố thông tin báo cáo tài chính đã kiểm toán.