Tăng cường khối đoàn kết dân tộc thông qua các câu lạc bộ văn hóa dân gian

CHÍNH SÁCH dân tộc
21:29 - 13/10/2023
Đồng bào dân tộc Xtiêng (Bình Phước)
Đồng bào dân tộc Xtiêng (Bình Phước)
0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy vừa ký Quyết định số 2909/QĐ-BVHTTDL ngày 6/10, về việc xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư năm 2023.

Hoạt động nhằm mục tiêu triển khai hiệu quả Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030 và các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch ở địa phương.

Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã hội và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của ĐBDTTS; động viên, khích lệ ĐBDTTS tích cực tham gia vào hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa; phát huy vai trò chủ thể của đồng bào trong việc nhân rộng mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống;

Đồng thời, tăng cường mối đoàn kết dân tộc, đặc biệt đối với thanh niên (lớp trẻ) qua các hoạt động đa dạng như: sinh hoạt văn hóa, truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, các phong tục tập quán mang đậm bản sắc mỗi dân tộc; tạo điều kiện cho cộng đồng được giao tiếp, vui chơi giải trí lành mạnh từ các giá trị văn hóa truyền thống của mình.

Theo quyết định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Bình Phước, Hòa Bình và Quảng Nam tổ chức xây dựng Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng ĐBDTTS&MN, vùng di dân tái định cư năm 2023.

Đồng bào dân tộc tại Bình Phước, Hòa Bình, Quảng Nam,...

Đồng bào dân tộc tại Bình Phước, Hòa Bình, Quảng Nam,...

Cụ thể, địa phương triển khai tổ chức xây dựng các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Xtiêng (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước); dân tộc Tày (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước); dân tộc Mường (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình); dân tộc Giẻ Triêng (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam). Thành phần tham gia câu lạc bộ bao gồm các nghệ nhân, người có kiến thức văn hóa dân gian, uy tín và các hội viên là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025.

Tin liên quan

Đọc tiếp