Thêm một lãnh đạo cấp cao của PG Bank nộp đơn từ nhiệm

PGB PGBank
08:46 - 02/11/2023
Thêm một lãnh đạo cấp cao của PG Bank nộp đơn từ nhiệm
0:00 / 0:00
0:00
Ông Hoàng Long là một trong nhiều lãnh đạo của PG Bank nộp đơn từ nhiệm hậu Petrolimex thoái vốn.

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank – UPCoM: PGB) vừa công bố đơn xin từ nhiệm kiêm đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động của ông Hoàng Long - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Công nghệ Thông tin.

“Trên cơ sở những định hướng của Ủy ban Tái cơ cấu và Chuyển đổi về việc tái cấu trúc bộ máy nhân sự cấp cao của ngân hàng nhằm đạt các mục tiêu như kỳ vọng của các cổ đông lớn trong thời gian gần đây, tôi xét thấy rằng lộ trình nghề nghiệp của cá nhân tôi không còn phù hợp với mục tiêu chung của ngân hàng, ông Hoàng Long bày tỏ trong đơn.

Chính vì lý do trên, ông Long có nguyện vọng được từ nhiệm chức danh phó tổng giám đốc và đồng thời được chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn đã ký với PG Bank.

Ông Hoàng Long không phải là lãnh đạo cấp cao duy nhất của PG Bank nộp đơn từ nhiệm trong thời gian gần đây.

Vào ngày 20/10, ông Đỗ Thành Công – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối tái Thẩm định và Phê duyệt có đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân. Ông Công sau đó được miễn nhiệm các chức vụ kể trên từ ngày 23/10.

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/10, cổ đông PG Bank cũng thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Chủ tịch HĐQT Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tiến Dũng và các thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Mạnh Hải, Oliver Schwarzhaupt và Nilesh Banglorewala.

Ở chiều ngược lại, PG Bank bầu bổ sung 5 thành viên HĐQT bao gồm ông Đào Phong Trúc Đại, ông Phạm Mạnh Thắng, bà Đinh Thị Huyền Thanh, ông Vương Phúc Chính và ông Nguyễn Thành Lâm.

PGB cũng miễn nhiệm tư cách Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát đối với bà Dương Ánh Tuyết và ông Nguyễn Tuấn Vinh; bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát chuyên trách, bao gồm ông Trần Ngọc Dũng và ông Trịnh Mạnh Hoán.

Ông Phạm Mạnh Thắng sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT, ông Đào Phong Trúc Đại được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT và ông Trần Ngọc Dũng được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát của PG Bank.

Hậu Petrolimex thoái vốn và sự tham gia của các cổ đông lớn mới, PG Bank đang trải qua những thay đổi lớn, trong đó kiện toàn nhân sự cấp cao được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Phát biểu tại ĐHĐCĐ ngày 23/10, bà Đinh Thị Huyền Thanh – Phó Tổng giám đốc thường trực (hiện tại là Tổng giám đốc) cho biết sau khi kiện toàn nhân sự cấp cao, PGB sẽ tiếp tục thực hiện các công việc để kiện toàn hệ thống quản trị ngân hàng, nâng cao năng lực kinh doanh hiệu quả, an toàn.

Tin liên quan

Đọc tiếp