Từ 1/10 doanh nghiệp không được hỗ trợ giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp

BẢO HIỂM DOANH NGHIỆP
09:44 - 01/09/2022
Người sử dụng lao động sẽ quay lại mức đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 1% như thông thường.
Người sử dụng lao động sẽ quay lại mức đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 1% như thông thường.
0:00 / 0:00
0:00
Từ ngày 1/10/2022, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ quay về mức 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Việc giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động trong thời gian qua là để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, hiện tại hầu hết các hoạt động kinh tế đã diễn ra bình thường, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/10 sẽ quay lại như trước khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, nhằm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đủ để chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia.

Trước đó, ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP trong đó hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Trong đó, đối tượng được giảm 1% mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (từ ngày 1/10/2021 đến ngày 30/9/2022) là người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1/10/2021.

Người sử dụng lao động nêu trên không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Như vậy, từ ngày 1/10/2022, người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ quay về mức 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay toàn ngành đã triển khai giảm đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội và chi hỗ trợ từ nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với tổng kinh phí trên 45.444 tỷ đồng cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong đó, tính riêng đối với Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, chỉ sau 5 ngày, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành việc thông báo điều chỉnh mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 363.600 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng 9,676 triệu lao động với số tiền khoảng 7.595 tỷ đồng.

Hạn cuối trả tiền hỗ trợ Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 10/9

Nhằm tiếp tục chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho những người lao động thuộc đối tượng hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 mà đã nộp hồ sơ đúng hạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15.

Theo đó, số tiền được dùng để chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động lần này được dự tính khoảng 1.155 tỷ đồng lấy từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021.

Tuy nhiên, lần này hỗ trợ này chỉ dành cho những người lao động có đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 hoặc đã dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 mà có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu, đồng thời đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp đúng hạn mà chưa nhận hoặc chưa nhận đủ tiền trợ cấp trước đó.

Hạn cuối hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 24 là ngày 10/9/2022.

Tin liên quan

Đọc tiếp