Việt Nam đặt mục tiêu Top 3 ASEAN về tốc độ tăng năng suất lao động

NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG
00:15 - 09/11/2023
Việt Nam đặt mục tiêu Top 3 ASEAN về tốc độ tăng năng suất lao động
0:00 / 0:00
0:00
Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030 vừa được Chính phủ phê duyệt đã đề ra mục tiêu đưa Việt Nam phấn đấu là một trong 3 nước dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng hiệu quả lao động.

Tăng năng suất lao động hơn 6,5%/năm

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 1305/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030, có hiệu lực từ ngày 8/11/2023.

Quyết định đặt ra mục tiêu tăng năng suất lao động phải đạt hơn 6,5%/năm. Trong đó tốc độ tăng năng suất lao động ngành dịch vụ cao nhất, từ 7 - 7,5%/năm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 6,5 - 7,0%/năm và nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 7,0 - 7,5%/năm.

Đối với các vùng kinh tế trọng điểm và các thành phố trực thuộc trung ương, tốc độ tăng năng suất lao động phải cao hơn trung bình cả nước giai đoạn 2023 - 2030.

Chính phủ cũng đề ra mục tiêu đưa Việt Nam phấn đấu là một trong 3 nước dẫn đầu ASEAN về tăng hiệu quả lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30% vào năm 2025 và 35 - 40% vào năm 2030.

Quyết định đặt mục tiêu tỷ trọng lao động nông nghiệp dưới 30% vào năm 2020 và dưới 20% vào năm 2030. Bên cạnh đó là các nhiệm vụ về nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Nghiên cứu thành lập Ủy ban năng suất quốc gia

Theo quyết định trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất thành lập Ủy ban năng suất quốc gia trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm quốc tế và phù hợp thực tiễn, trình Chính phủ vào năm 2025.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút đầu tư sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, kết nối chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, có giá trị cao, nhấn mạnh lĩnh vực công nghệ bán dẫn, phát triển năng lượng mới như hydrogen xanh.

Đối với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ quan này có nhiều nhiệm vụ như phối hợp các bên sắp xếp lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hình thành thị trường chất lượng cao, thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo… đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ năng nghề cao.

Bộ này cũng được giao trách nhiệm chuẩn hóa bằng cấp đào tạo nghề, tạo điều kiện để các trường nghề hợp tác với doanh nghiệp trong đó đẩy mạnh mô hình trường học trong doanh nghiệp…

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích hình thức giáo dục trực tuyến, thí điểm các mô hình dạy - học tiên tiến trên nền tảng số, phát triển kho học liệu số chia sẻ dùng chung, công nhận giá trị của các chứng chỉ học…

Đọc tiếp

Ảnh minh họa.

Xuất khẩu lao động về đích sớm năm 2023

Theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 9 tháng năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 111.507 lao động, hoàn thành sớm trước 3 tháng kế hoạch đưa 110.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2023.