ABBank phát hành thêm 1.300 tỷ đồng trái phiếu

ABB ABBank
15:33 - 03/12/2023
Trong 9 tháng đầu năm 2023, ABBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế 565 tỷ đồng, giảm 59,6% so với cùng kỳ 2022.
Trong 9 tháng đầu năm 2023, ABBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế 565 tỷ đồng, giảm 59,6% so với cùng kỳ 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - UPCoM: ABB).

Cụ thể, vào ngày 27/11, ABBank đã phát hành thành công 1.300 trái phiếu mã ABB 1.300 tỷ đồng mã ABBL2325005, huy động về 1.300 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu được phát hành ở thị trường trong nước và có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 6,1%/năm.

Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ 5 của ABBank trong năm 2023. Trước đó vào các ngày 25/8, 28/8, 2/10 và 6/11, ABBank đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu mã ABBL2325 001, ABBL2326002, ABBL2325003 và ABBL2326004 với tổng giá trị theo mệnh giá là 5.000 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu có thời hạn từ 2 - 3 năm, giá trị mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng/TP, đều được phát hành ở thị trường trong nước với lãi suất giao động từ 6,4% - 6,6%.

Ở chiều ngược lại, ABBank cũng tích cực mua lại trái phiếu trước hạn. Tính từ trung tuần tháng 6/2023 – 9/2023, ngân hàng này đã tất toán toàn bộ trái phiếu đang lưu hành của 9 lô trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá 5.800 tỷ đồng. Ngoại trừ ABBL2225002 được phát hành năm 2022, các lô trái phiếu khác đều được phát hành vào năm 2021 và phải tới năm 2024 mới tới hạn.

Ở một diễn biến đáng chú ý, ABBank ngày 3/11 đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2023. ABB dự kiến phát hành riêng lẻ 5.000 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/TP, kỳ hạn từ 1-5 năm do tổng giám đốc quyết định tại từng đợt phát hành.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành. Đối tượng mua trái phiếu là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp gồm các tổ chức Việt Nam (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), các tổ chức nước ngoài theo luật định.

Phương thức phát hành là bán trực tiếp cho nhà đầu tư và/hoặc thông qua đại lý phát hành. Tiền gốc trái phiếu được thanh toán 1 lần vào ngày đáo hạn hoặc vào ngày ABBank mua lại trái phiếu. Tiền lãi được trả theo định kỳ hàng năm, 1 năm/lần.

Số đợt phát trái phiếu hành dự kiến tối đa 10 đợt, khối lượng phát hành dự kiến mỗi đợt tối đa 2.000 tỷ đồng. Số lượng phát hành, khối lượng và thời điểm cụ thể do tổng giám đốc quyết định. Thời gian phát hành dự kiến từ ngày 1/11-31/12/2023.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2023, ABBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế 565 tỷ đồng, giảm 59,6% so với cùng kỳ 2022. Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản ngân hàng tại ngày 30/9/2023 đạt 141.702 nghìn tỷ đồng, tăng 8,88% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng giảm nhẹ về còn 80.455 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng của ABB tại thời điểm cuối tháng 9 đạt 92.839 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm, trong khi tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác giảm nhẹ về còn 21.917 tỷ đồng.

Đọc tiếp