qc-phu-my

Bảo đảm tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, nhân viên y tế

Theo Nghị quyết số 99/2023/QH15, Quốc hội yêu cầu cần nghiên cứu bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ, nhân viên y tế nói chung, y tế cơ sở, y tế dự phòng nói riêng tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù công việc.

Bảo đảm tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, nhân viên y tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 99/2023/QH15 giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng

Theo Nghị quyết số 99, dịch Covid-19 là đại dịch có quy mô toàn cầu, chưa từng có trong lịch sử, diễn biến phức tạp, khó dự báo. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 được quan tâm, chú trọng. Việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán các nguồn lực cơ bản được thực hiện đúng chủ trương, chính sách đã ban hành. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các hoạt động thi hành pháp luật khác được thực hiện tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn còn tồn tại, hạn chế như việc sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí phòng, chống dịch từ ngân sách Nhà nước trong và sau giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch còn chậm trễ, chưa giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đã có những sai phạm nghiêm trọng trong nghiên cứu, nghiệm thu, chuyển giao, cấp phép lưu hành, hiệp thương giá, tổ chức sản xuất, mua bán kít xét nghiệm Covid-19 liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ Việt Á và trong việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước cách ly tại cơ sở dân sự, tự nguyện trả phí trong thời gian dịch Covid-19; nhiều cán bộ ở trung ương, địa phương và cá nhân có liên quan bị kỷ luật và xử lý hình sự.

Nguyên nhân của những hạn chế trên chủ yếu do dịch Covid-19 diễn biến nhanh, phức tạp, hệ thống pháp luật hiện hành chưa bao quát hết các tình huống phát sinh trong phòng, chống dịch Covid-19 nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung. Việc triển khai, thực hiện một số văn bản còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết, trong giai đoạn 2018 - 2022, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Y tế cơ sở, y tế dự phòng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và góp phần quan trọng vào thành công của công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19.

Cùng với những kết quả tích cực, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng còn một số tồn tại, hạn chế như việc hệ thống pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng chưa đồng bộ, một số văn bản chậm được ban hành, sửa đổi.

Hệ thống tổ chức còn thiếu ổn định, nhiều bất cập, hoạt động chưa thực sự hiệu quả; mô hình quản lý trung tâm y tế cấp huyện chưa thống nhất; chưa phát huy tốt vai trò, lợi thế của y tế tư nhân và y dược cổ truyền. Chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên y tế chưa thỏa đáng, chưa tương xứng với nhiệm vụ, trách nhiệm và tính chất công việc, chưa bao phủ hết đối tượng.

Nhân lực và năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước bối cảnh già hóa dân số, mô hình bệnh tật thay đổi cùng với sự gia tăng các bệnh không lây nhiễm. Dịch Covid-19 đã làm bộc lộ rõ hơn những tồn tại, hạn chế của hệ thống y tế nói chung và y tế cơ sở, y tế dự phòng nói riêng.

Bảo đảm tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, nhân viên y tế

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, bảo đảm ứng phó kịp thời, hiệu quả khi xảy ra dịch bệnh tương tự, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quán triệt các bài học kinh nghiệm, khẩn trương triển khai những kiến nghị được nêu trong Báo cáo số 455/BC-ĐGS ngày 19/5/2023 của Đoàn giám sát.

Khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Luật Bảo hiểm y tế, Luật Dược, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật về thiết bị y tế, Luật An toàn thực phẩm và các luật liên quan đến y tế cơ sở, y tế dự phòng, tình trạng khẩn cấp.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, tổng hợp, phân loại và ban hành các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền để xử lý dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc trong quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, xử lý các vấn đề thanh toán, quyết toán chi phí, dịch vụ xét nghiệm Covid-19 và việc mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, thiết bị, vật tư y tế và hàng hóa khác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và dự phòng trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phát sinh. Tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Đổi mới chính sách và phương thức đào tạo, bồi dưỡng nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng, nhất là nhân viên làm việc tại trạm y tế xã, y tế thôn bản; tiếp tục áp dụng chính sách đào tạo cử tuyển đối với người học là người dân tộc thiểu số; nâng cao năng lực nhân viên y tế cơ sở; điều động, luân phiên bác sỹ, nhân viên y tế về công tác tại y tế cơ sở, nhất là tại trạm y tế xã. Nghiên cứu có quy định về tinh giản biên chế phù hợp với đặc thù của ngành y tế.

Ngoài ra, cần nghiên cứu bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ, nhân viên y tế nói chung, y tế cơ sở, y tế dự phòng nói riêng tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù công việc. Khuyến khích các địa phương có chính sách thu hút cán bộ, nhân viên y tế về làm việc tại y tế cơ sở và trong lĩnh vực y tế dự phòng.

Đồng thời, Quốc hội yêu cầu nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế, nhất là trong sản xuất vaccine và thuốc điều trị trong nước.

Bảo đảm thuốc, vaccine, thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Bố trí ngân sách trung ương để tiếp tục thực hiện Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia bảo đảm thống nhất, hiệu quả trong cả nước; tăng cường năng lực của y tế cơ sở, y tế dự phòng trong việc ứng phó với dịch bệnh. Nghiên cứu xây dựng đề án thành lập cơ quan Kiểm soát bệnh tật Trung ương.

Đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất nhu cầu đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng đến năm 2030. Tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước và khả năng chi trả của người dân; nghiên cứu mở rộng danh mục dịch vụ khám, chữa bệnh, danh mục thuốc, thiết bị, vật tư y tế ở y tế cơ sở do quỹ bảo hiểm y tế chi trả tương ứng với mức tăng bảo hiểm y tế. Giải quyết kịp thời những vướng mắc trong việc thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Quốc hội giao Chính phủ chậm nhất năm 2025, hoàn thành việc trình Quốc hội các dự án Luật có liên quan đến lĩnh vực y tế cơ sở, y tế dự phòng, tình trạng khẩn cấp. Đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành ban hành văn bản hướng dẫn việc thanh toán, quyết toán các khoản huy động, thu, chi, đóng góp ngoài ngân sách Nhà nước cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ 1/8, bệnh viện Bạch Mai kéo dài thời gian khám bệnh đến 21h

Từ 1/8, bệnh viện Bạch Mai kéo dài thời gian khám bệnh đến 21h

Đơn vị này cho biết đây là một trong những giải pháp nhằm giảm tải tình trạng ùn tắc cục bộ, xếp hàng chờ đợi của người dân khi số lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện ngày càng gia tăng.
Nhiều điểm mới tại triển lãm y dược Vietnam Medi-Pharm 2024

Nhiều điểm mới tại triển lãm y dược Vietnam Medi-Pharm 2024

Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 31 có nhiều điểm mới như mở rộng thêm lĩnh vực trưng bày với các chuyên đề về công nghệ y tế, y dược thông minh; chú trọng công nghệ và dịch vụ chăm sóc người già, chăm sóc dài hạn tại Việt Nam.
Khởi công Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế giai đoạn 2

Khởi công Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế giai đoạn 2

Sáng 6/4, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khởi công Bệnh viện Quốc tế giai đoạn 2 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế, một trong 5 bệnh viện hạng đặc biệt được Chính phủ và Bộ Y tế lựa chọn để nâng cấp trở thành bệnh viện ngang tầm quốc tế.
Ca tử vong thứ 5 vì thực phẩm chức năng của Nhật Bản

Ca tử vong thứ 5 vì thực phẩm chức năng của Nhật Bản

Ngày 29/3, hãng dược phẩm Kobayashi đến từ Nhật Bản xác nhận trường hợp thứ 5 tử vong liên quan đến thực phẩm chứa gạo men đỏ.
Y tế tận nhà - Dịch vụ chăm sóc vượt mong đợi của cư dân Vinhomes Grand Park

Y tế tận nhà - Dịch vụ chăm sóc vượt mong đợi của cư dân Vinhomes Grand Park

Thông tin Vinhomes Grand Park chính thức triển khai Dịch vụ y tế tận nhà đang được các cư dân Đại đô thị mong đợi. Nhiều ý kiến đánh giá hiếm chủ đầu tư nào liên tục “chơi lớn” thăng hạng đặc quyền cho cư dân như Vinhomes.
The Body Shop Việt Nam vẫn hoạt động bình thường

The Body Shop Việt Nam vẫn hoạt động bình thường

The Body Shop Việt Nam khẳng định, những hoạt động tái cấu trúc đang diễn ra tại Anh, Mỹ và các thị trường khác không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến hoạt động kinh doanh của công ty này tại Việt Nam.
Ban hành nghị định tháo gỡ khó khăn về đấu thầu trong lĩnh vực y tế

Ban hành nghị định tháo gỡ khó khăn về đấu thầu trong lĩnh vực y tế

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
Phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam có 15 bác sĩ, 33 giường bệnh trên 10.000 dân

Phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam có 15 bác sĩ, 33 giường bệnh trên 10.000 dân

Đây là một trong những mục tiêu được nêu tại Quy hoạch mạng lưới y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Giải quyết dứt điểm vướng mắc về đấu thầu thuốc, vật tư, thiết bị y tế

Giải quyết dứt điểm vướng mắc về đấu thầu thuốc, vật tư, thiết bị y tế

Chiều 21/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Y tế, một số bộ, ngành, sở y tế, bệnh viện nghe báo cáo, cho ý kiến về dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu năm 2023 về lựa chọn nhà thầu.
Quản lý ngành dược theo cơ chế thị trường nhưng có kiểm soát, chất lượng

Quản lý ngành dược theo cơ chế thị trường nhưng có kiểm soát, chất lượng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần quản lý ngành dược theo cơ chế thị trường, công khai, minh bạch, nhưng có kiểm soát, an toàn, chất lượng, khi góp ý về Dự án sửa đổi Luật Dược.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả của mạng lưới cung ứng dịch vụ y tế

Nâng cao chất lượng, hiệu quả của mạng lưới cung ứng dịch vụ y tế

Đây là một trong những nội dung của Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký phê duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-TTg, ngày 23/1/2024.
'Không cần thiết đặt thêm quy định cho doanh nghiệp vận chuyển thuốc'

'Không cần thiết đặt thêm quy định cho doanh nghiệp vận chuyển thuốc'

Đây là kiến nghị của ông Ngô Khắc Lễ, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam, tại Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược do VCCI phối hợp với Cục Quản lý dược tổ chức ngày 22/12.
Medipharm Expo 2023 hội tụ những công nghệ mới nhất ngành y dược

Medipharm Expo 2023 hội tụ những công nghệ mới nhất ngành y dược

Ngày 7/12, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược (Medipharm Expo) lần thứ 29 đã khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của 150 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Ba Lan, Bangladesh, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Chống kháng kháng sinh trở thành nhiệm vụ ưu tiên của nhiều Bộ

Chống kháng kháng sinh trở thành nhiệm vụ ưu tiên của nhiều Bộ

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, phòng chống kháng kháng sinh là nhiệm vụ ưu tiên của cả Bộ NN&PTNT và Bộ Y tế.
Bộ Y tế đề xuất 315 loại thuốc thuộc danh mục áp dụng đàm phán giá

Bộ Y tế đề xuất 315 loại thuốc thuộc danh mục áp dụng đàm phán giá

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy định quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phám giá.
Lào Cai: Nỗ lực cải thiện điều kiện y tế cho bà con dân tộc thiểu số

Lào Cai: Nỗ lực cải thiện điều kiện y tế cho bà con dân tộc thiểu số

Nhằm thực hiện hiệu quả nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là về chăm sóc sức khỏe cho bà con dân tộc thiểu số ở miền núi, tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều dự án an sinh, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện hơn 200 ca ghép gan thành công

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện hơn 200 ca ghép gan thành công

Theo chia sẻ của Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với hơn 200 ca ghép gan thành công, bệnh viện đã cứu sống và điều trị cho nhiều bệnh nhân suy gan nặng, suy gan cấp tính, hôn mê gan.
Xu hướng mới sử dụng robot trong phẫu thuật điều trị ung thư phổi

Xu hướng mới sử dụng robot trong phẫu thuật điều trị ung thư phổi

Bác sĩ Ngô Vi Hải, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật lồng ngực (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), cho biết đây là một xu hướng mới trong phẫu thuật điều trị ung thư phổi, nhất là với những trường hợp ở giai đoạn sớm thì có thể mổ với sự hỗ trợ robot.
63% ca nhiễm đậu mùa khỉ tại Việt Nam đang mắc HIV, chủ yếu là nam giới

63% ca nhiễm đậu mùa khỉ tại Việt Nam đang mắc HIV, chủ yếu là nam giới

Theo thông tin từ Bộ Y tế, chỉ trong vòng 4 tháng, từ đầu tháng 7 đến hết tháng 10, Việt Nam ghi nhận 56 trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ (Mpox), bao gồm 2 ca nhập cảnh vào năm 2022. Trong đó khoảng 63% ca bệnh đang nhiễm HIV.
Đề nghị trả lại chi phí cho người dân phải tự mua thuốc, Bộ trưởng nói gì?

Đề nghị trả lại chi phí cho người dân phải tự mua thuốc, Bộ trưởng nói gì?

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, liên quan đến cơ chế thanh toán tiền trực tiếp cho người bệnh phải ra ngoài mua thuốc , hiện Bộ đã giao vụ Bảo hiểm Y tế xây dựng thông tư nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.
170 doanh nghiệp sẽ tham dự Vietnam Medipharm Expo tại Hà Nội

170 doanh nghiệp sẽ tham dự Vietnam Medipharm Expo tại Hà Nội

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược (Vietnam Medipharm Expo) lần thứ 29 sẽ khai mạc ngày 7/12 tại Hà Nội, với sự tham dự của 170 doanh nghiệp theo 5 nhóm ngành chính.
Người dân tộc thiểu số tại vùng khó khăn được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Người dân tộc thiểu số tại vùng khó khăn được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán thuốc, vật tư mua từ nguồn ngân sách

Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán thuốc, vật tư mua từ nguồn ngân sách

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các bộ ngành hướng dẫn áp dụng Nghị quyết số 129/NQ-CP liên quan đến bảo hiểm y tế.
Đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất dược công nghệ cao trong khu vực

Đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất dược công nghệ cao trong khu vực

Đây là một trong những mục tiêu của Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký phê duyệt ngày 9/10.
Bệnh nhi 15 tuổi tại Thanh Hóa tử vong do virus 'ăn thịt người'

Bệnh nhi 15 tuổi tại Thanh Hóa tử vong do virus 'ăn thịt người'

Sáng 19/9, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, bệnh nhi mắc bệnh Whitmore (hay còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người) ở xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, đã tử vong sau gần 1 tháng mắc bệnh.
Bộ Y tế yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh trực 24/24h dịp Lễ 2/9

Bộ Y tế yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh trực 24/24h dịp Lễ 2/9

Các cơ sở khám chữa bệnh bố trí phân công cán bộ trực 24/24 giờ trong những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9; đảm bảo điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu.
Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng gấp 5,3 lần cùng kỳ

Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng gấp 5,3 lần cùng kỳ

Từ đầu năm đến 25/8 cả nước ghi nhận 66.386 ca mắc sốt xuất huyết. Trong khi các vùng còn lại đều giảm, số ca mắc tại miền Bắc tăng tới 125,2%, riêng tại Hà Nội tăng gấp 5,3 lần cùng kỳ.
Điều chuyển thuốc phòng chống dịch Covid-19 cho khám, chữa bệnh

Điều chuyển thuốc phòng chống dịch Covid-19 cho khám, chữa bệnh

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 129/NQ-CP ngày 18/8/2023 về việc điều chuyển thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ nguồn ngân sách Nhà nước cho phòng, chống dịch Covid-19 sang dịch vụ khám, chữa bệnh.
Chủ tịch nước tiếp các chuyên gia đầu ngành răng hàm mặt Việt Nam và quốc tế

Chủ tịch nước tiếp các chuyên gia đầu ngành răng hàm mặt Việt Nam và quốc tế

Chiều 17/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các giáo sư, bác sĩ, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành tiêu biểu đại diện cho ngành răng hàm mặt Việt Nam và quốc tế tham dự Hội nghị khoa học và Triển lãm răng hàm mặt 2023.
TP HCM lập ngân hàng huyết thanh với sức chứa lên tới 450.000 mẫu

TP HCM lập ngân hàng huyết thanh với sức chứa lên tới 450.000 mẫu

Ngày 17/8, ngân hàng huyết thanh do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) thành lập đã bắt đầu đi vào hoạt động, với sức chứa lưu trữ từ 400.000 - 450.000 mẫu huyết thanh.
Phân bổ 185.000 liều vaccine 5 trong 1 trong tháng 8

Phân bổ 185.000 liều vaccine 5 trong 1 trong tháng 8

Theo thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, 185.000 liều vaccine DPT-VGB-Hib (vaccine 5 trong 1) sẽ được phân bổ cho 49 tỉnh/thành phố và vận chuyển tới các địa phương ngay trong tháng 8.
Các bệnh viện công sẽ khám bệnh theo mức giá mới từ hôm nay

Các bệnh viện công sẽ khám bệnh theo mức giá mới từ hôm nay

Từ ngày 15/8, tại các bệnh viện công, giá giường bệnh theo yêu cầu loại 1 giường/phòng có giá tối thiểu là 180.000 đồng, tối đa là 4.000.000 đồng/ngày. Giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu từ 30.500 đồng - tối đa 500.000 đồng
Bộ Y tế có văn bản về phòng chống dịch khi có biến thể phụ EG.5 Omicron

Bộ Y tế có văn bản về phòng chống dịch khi có biến thể phụ EG.5 Omicron

Biến thể phụ EG.5 Omicron của virus SARS-CoV thuộc nhóm biến thể đáng quan tâm, và đang lây lan ở nhiều quốc gia. Vì vậy, Bộ Y tế đã có văn bản về việc chủ động phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm, không để dịch bùng phát trở lại.
Xã hội hoá, tự chủ bệnh viện công tại khu vực người dân có nhu cầu cao

Xã hội hoá, tự chủ bệnh viện công tại khu vực người dân có nhu cầu cao

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu thúc đẩy xã hội hoá, tự chủ bệnh viện công lập tại khu vực có trình độ phát triển, người dân có nhu cầu cao và khả năng chi trả các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu.
Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển ngành dược phẩm

Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển ngành dược phẩm

Ông Emin Turan, Chủ tịch Pharma Group cho rằng để phát triển ngành dược, hiện thực hóa Nghị quyết số 29/NQ-TW, cần có cách tiếp cận mới, xác định rõ ưu tiên về chính sách nhằm đạt được các mục tiêu dài hạn.
Dược phẩm TV.Pharm sẽ họp đại hội cổ đông bất thường vào đầu tháng 8

Dược phẩm TV.Pharm sẽ họp đại hội cổ đông bất thường vào đầu tháng 8

CTCP Dược phẩm TV.Pharm (UPCoM: TVP) vừa công bố sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 3/8 tới, tại văn phòng công ty ở thành phố Trà Vinh.
Xem thêm