Bến Tre lập tổ công tác đôn đốc giải ngân đầu tư công

bến tre ĐẦU TƯ
18:02 - 15/05/2023
Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Ảnh: VGP.
Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Ảnh: VGP.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam vừa ký Quyết định số 991/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác kiểm tra tình hình giải ngân và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Tổ công tác do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng, tổ phó thường trực là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, phụ trách đầu tư công. Phó Giám đốc Sở Tài chính, phụ trách tài chính đầu tư và giá công sản làm tổ phó.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, kiểm tra, giải quyết, tháo gỡ các điểm nghẽn về tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án của các chủ đầu tư, nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện, giải ngân dự án theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền.

Tổ công tác kiểm tra tình hình giải ngân và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 có nhiệm vụ, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, đề xuất cấp có thẩm quyền thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu và kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Định kỳ 2 tuần hoặc trong trường hợp cần thiết báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả, tiến độ, hướng xử lý kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, phối hợp các Đoàn công tác đặc biệt, chuyên ngành của Trung ương có cùng nhiệm vụ để theo dõi tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn.

Về quyền hạn, Tổ công tác có quyền yêu cầu các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án cung cấp thông tin, giải trình, làm rõ các khó khăn, vướng mắc gây cản trở tiến độ thi công, kết quả giải ngân của các dự án, đi kiểm tra thực địa các công trình đầu tư công.

Đồng thời, Tổ công tác yêu cầu các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, điều chỉnh kế hoạch thi công phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bến Tre, tổng vốn đầu tư phát triển do địa phương quản lý thuộc ngân sách Nhà nước năm 2023 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 5.425 tỷ đồng. UBND tỉnh đã giao chi tiết kế hoạch vốn và Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thông báo vốn cho 29 sở, ngành và các địa phương là 5.425 tỷ đồng.

Tính đến ngày 12/4/2023, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch của tỉnh Bến Tre đạt 28,72%. Trong đó nguồn vốn giải ngân cao nhất là vốn đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án chuyển tiếp đang còn các vướng mắc tồn tại từ năm trước chuyển sang. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn gặp nhiều khó khăn và chậm tiến độ khi triển khai ở các địa phương có dự án, trong đó chủ yếu vướng các thủ tục về đo đạc thu hồi đất, xác định hệ số điều chỉnh giá đất, việc thỏa thuận để áp giá đền bù với người dân vùng dự án.

Tin liên quan

Đọc tiếp