Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

NHÂN SỰ Việt nAM
07:24 - 10/09/2023
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam. Ảnh: VGP
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam. Ảnh: VGP
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 1036/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Trần Thanh Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 18/9/2023.

Ông Trần Thanh Nam sinh năm 1964, quê quán tỉnh Đồng Tháp, học vị Tiến sĩ.

Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Thanh Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ ngày 20/9/2013 theo Quyết định 1698/QĐ-TTg.

Theo Quyết định 4496/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Trần Thanh Nam được phân công các nhiệm vụ sau:

Chỉ đạo lĩnh vực chế biến, thị trường nông sản. Bao gồm, xây dựng và tổ chức thực thi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, pháp luật, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực chế biến, thương mại, phát triển thị trường nông sản.

Chỉ đạo lĩnh vực phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Bao gồm xây dựng chiến lược, chính sách, chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện phát triển, xây dựng nông thôn mới; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn;

Công tác đào tạo bao gồm công tác đào tạo của các trường thuộc Bộ, đào tạo nguồn nhân lực của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Chỉ đạo đề xuất chủ trương các dự án đầu tư, tham gia các nội dung có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện đối với các dự án đầu tư công. Chỉ đạo việc chuẩn bị, tổ chức thực hiện các dự án ODA, hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực kinh tế hợp tác, HTX; phát triển ngành nghề nông thôn; xây dựng nông thôn mới; chế biến, thị trường nông sản; quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; khuyến nông; muối; giáo dục đào tạo.

Quản lý Nhà nước đối với các Hội, Hiệp hội nghề nghiệp trong ngành và phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội Trung ương liên quan đến nhiệm vụ của ngành; Theo dõi các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Tham gia các Ban Chỉ đạo liên ngành của Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Bộ theo phân công...

Đọc tiếp

Kỳ vọng chính sách tiền lương mới

Kỳ vọng chính sách tiền lương mới

Cải cách tiền lương khu vực công là một trong những chính sách được mong chờ nhất trong năm 2024. Niềm vui vật chất chắc chắn sẽ có tác động tích cực nhiều mặt đến tinh thần và nâng cao trách nhiệm công việc của người lao động.