Bổ sung 4.000 tỷ đồng từ ngân sách cho phòng, chống sạt lở bờ sông

CHÍNH SÁCH ĐBSCL
22:39 - 08/10/2023
Bổ sung 4.000 tỷ đồng từ ngân sách cho phòng, chống sạt lở bờ sông
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 8/10 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ sung 4.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong đó, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau nhận được 500 tỷ đồng; Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu nhận 300 tỷ đồng; Long An, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp nhận 250 tỷ đồng; Tiền Giang, Trà Vinh, Hậu Giang nhận 200 tỷ đồng để bố trí cho các dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cần giải ngân số vốn được bổ sung trước ngày 31/12/2024

Thủ tướng yêu cầu căn cứ mức vốn bổ sung được giao trên, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long bố trí vốn được bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho các dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển bảo đảm theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, giao kế hoạch vốn theo quy định của Luật đầu tư công và các quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan.

Đồng thời, bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định pháp luật để bố trí đủ số vốn còn thiếu của dự án so với tổng mức đầu tư được duyệt, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.

UBND các địa phương cũng chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 để đầu tư phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển và thực hiện đầu tư dự án bảo đảm chất lượng.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2024, theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan. Đặc biệt, không sử dụng vốn dự phòng ngân sách được bổ sung ở trên trái mục đích (trong đó có việc chỉnh trang đô thị); thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật; không được để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Định kỳ hằng quý, báo cáo kết quả phân bổ, giao và tổ chức thực hiện, giải ngân số vốn được bổ sung gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, theo dõi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND các địa phương cũng cần chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án; tổ chức thực hiện và giải ngân vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 được bổ sung chậm nhất đến ngày 31/12/2024 theo đúng quy định pháp luật; chịu trách nhiệm của người đứng đầu về kết quả giải ngân vốn của các dự án.

Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất; đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật ngân sách nhà nước, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

Lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra định kỳ việc sử dụng số vốn hỗ trợ cho các địa phương

Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý Nhà nước đối với đầu tư công, phòng chống thiên tai chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo đề xuất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra định kỳ việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 đã hỗ trợ các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trong trường hợp phát hiện phân bổ, sử dụng không đúng đối tượng quy định của Luật ngân sách Nhà nước, triển khai không đúng quy định của pháp luật và quy định tại Quyết định này, cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ thu hồi về ngân sách trung ương và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu địa phương đó.

Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện dự án theo quy định.

Thời gian thực hiện và giải ngân số vốn được bổ sung nêu trên theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/10/2023.

Tin liên quan

Đọc tiếp