Cà Mau muốn phát triển nghề nuôi sò huyết thành ngành kinh tế giá trị cao

Cà Mau Sò huyết
18:40 - 30/08/2023
Tổng vốn thực hiện Đề án là trên 236 tỷ đồng. Ảnh minh họa: CTTĐT Đảng bộ huyện Cái Nước (Cà Mau)
Tổng vốn thực hiện Đề án là trên 236 tỷ đồng. Ảnh minh họa: CTTĐT Đảng bộ huyện Cái Nước (Cà Mau)
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm sò huyết trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Mục tiêu của Đề án là phát triển ngành hàng sò huyết phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Cà Mau, hướng đến phát triển ngành hàng sò huyết thành ngành sản xuất có giá trị kinh tế cao, tổ chức sản xuất hợp lý, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Đồng thời, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu; góp phần tăng thu nhập cho người dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, Cà Mau sẽ nghiên cứu phát triển quy trình sản xuất sò huyết giống nhân tạo nhằm chủ động được 40% nguồn sò huyết giống trên địa bàn tỉnh. Tổng diện tích nuôi đạt 10.900 ha, năng suất 1,1 tấn/ha, sản lượng đạt 11.990 tấn/năm. Xây dựng được liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sò huyết nuôi.

Định hướng đến năm 2030, Cà Mau nghiên cứu phát triển hoàn thiện quy trình sản xuất sò huyết giống nhân tạo nhằm chủ động được 80% nguồn sò huyết giống trên địa bàn tỉnh. Tổng diện tích nuôi đạt 18.400 ha, năng suất 1,2 tấn/ha, sản lượng đạt 22.080 tấn/năm. Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng đầu mối thiết yếu đáp ứng yêu cầu sản xuất cho trên 70% các vùng nuôi sò huyết tập trung. Xây dựng được liên kết sản xuất, tiêu thụ cho trên 20% sản phẩm sò huyết nuôi.

Tổng vốn thực hiện Đề án trên 236 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 59 tỷ đồng, vốn địa phương 42 tỷ đồng, vốn khác trên 135 tỷ đồng.

Đọc tiếp