qc-phu-my

FiinRatings đề xuất thành lập quỹ bảo lãnh trái phiếu doanh nghiệp

Đây là một trong những kiến nghị trong tham luận về thị trường trái phiếu doanh nghiệp được ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch CTCP FiinRatings gửi tới Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2023.

FiinRatings đề xuất thành lập quỹ bảo lãnh trái phiếu doanh nghiệp

Trong tham luận với tựa đề "Giải pháp đột phá phát triển bền vững thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam", Chủ tịch FiinRatings cho biết, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam (TPDN) đã trải qua một chu kỳ tăng trưởng cao liên tục trong giai đoạn 2012-2021, đặc biệt tập trung vào thời gian 2018-2021 với tốc độ trung bình hàng năm vào khoảng 45%.

Kênh vốn từ TPDN đã trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế trước khi suy giảm mạnh từ đầu năm 2023 sau những trước một số sự việc vi phạm của một số tổ chức phát hành và thay đổi chính sách nhằm chuẩn hóa lại điều kiện phát hành cộng với bối cảnh vĩ mô và điều kiện tín dụng không thuận lợi.

Quy mô TPDN đang lưu hành hiện ở mức 923.000 tỷ vào cuối tháng 8 năm 2023, chiếm khoảng 10% GDP năm 2022. Trước đó, tại thời điểm đỉnh cao vào giữa năm 2022, tổng dư nợ TPDN đã đạt quy mô giá trị lưu hành gần 1,5 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 14% GDP năm 2021 và 12% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng.

Quy mô trái phiếu đã thu hẹp rất mạnh kể từ đầu năm 2022 trở lại đây do những thay đổi môi trường kinh doanh, khuôn khổ pháp lý và chính sách và một số vụ việc làm cho hoạt động phát hành mới suy giảm lớn.

FiinRatings đề xuất thành lập quỹ bảo lãnh trái phiếu doanh nghiệp

Những vấn đề đặt ra cho thị trường TPDN Việt Nam

Trong tham luận, ông Thuân cũng đã nhìn nhận 4 vấn đề đặt ra cho thị trường TPDN Việt Nam.

Thứ nhất, cơ cấu phát hành chủ yếu là chào bán riêng lẻ. Theo FiinRatings, mặc dù quy mô TPDN lưu hành còn ở mức thấp so với các nước nhưng hơn 95% giá trị phát hành và lưu hành hiện nay là phát hành riêng lẻ vốn mang nhiều bản chất của tín dụng dự án.

Trái phiếu phát hành rộng rãi ra công chúng được kỳ vọng có chất lượng hơn và minh bạch hơn chỉ chiếm rất tỷ trọng rất nhỏ ở mức dưới 5% tổng quy mô phát hành.

Trong khi đó, cơ cấu phát hành chủ yếu tập trung ở một ít số ngành. Trong tổng giá trị trái phiếu riêng lẻ đang lưu hành 923.000 tỷ đồng vào cuối tháng 8/2023, nếu loại trừ 304.000 tỷ đồng trái phiếu do ngân hàng phát hành, dư nợ TPDN riêng lẻ hiện nay tại Việt Nam là 619.000 tỷ đồng, hơn nửa trong số đó là trái phiếu bất động sản (323.000 tỷ đồng, tương đương 52%). Giá trị còn lại gồm thương mại và dịch vụ (13%), sản xuất (8%), và một tỷ lệ nhỏ các nhóm ngành khác.

Như vậy, ngoài các tổ chức phát hành trong ngành bất động sản thì vẫn chưa chứng kiến các tổ chức phát hành trong các ngành khác vốn đòi hỏi thâm dụng vốn lớn hoặc có tuổi đời dự án dài như các dự án cơ sở hạ tầng. Điều này cũng gây ra rủi ro mang tính tập trung lớn cho thị trường và nhà đầu tư.

Thứ hai, nhà đầu tư cá nhân tham gia lớn vào trái phiếu riêng lẻ.

Có thể thấy nhà đầu tư cá nhân tham gia mua trực tiếp thường ở mức thấp và dự kiến sẽ chưa sớm khôi phục mạnh trở lại vào thời gian ngắn hạn khi những quy định chặt chẽ hơn về nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ đi vào hiệu lực từ đầu năm 2024.

Nhưng, FiinRatings cho rằng, đây là hệ quả khi nhà đầu tư cá nhân đã được tiếp cận trái phiếu riêng lẻ một cách dễ dàng khi cơ sở thông tin và quản trị rủi ro tại Việt Nam với xếp hạng tín nhiệm, định giá trái phiếu... vẫn chưa được phổ biến.

Thứ ba, áp lực nợ trái phiếu đáo hạn cao. Tổng giá trị TPDN riêng lẻ đáo hạn trong 2 quý cuối năm 2023 được ước tính ở mức 104.800 tỷ đồng và năm 2024 ở mức 288.100 tỷ đồng và năm 2025 là 194.200 tỷ đồng.

Đối với trái phiếu đáo hạn trong 2 quý cuối năm 2023, giá trị trái phiếu đến hạn của các doanh nghiệp bất động sản là 37.100 tỷ đồng và TCTD là 24.000 tỷ đồng, các doanh nghiệp sản xuất là 1.300 tỷ đồng, các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ là 22.400 tỷ đồng và lĩnh vực khác là 20.000 tỷ đồng.

FiinRatings đề xuất thành lập quỹ bảo lãnh trái phiếu doanh nghiệp

Thứ tư, tỷ lệ nợ xấu trái phiếu tăng cao. Tính đến ngày 30/6/2023, đã có 118 tổ chức phát hành có một hoặc nhiều hơn lô trái phiếu lưu hành đã không thể đáp ứng nghĩa vụ nợ với tổng giá trị 165.000 tỷ đồng, chiếm 11,8 % giá trị TPDN đang lưu hành.

Tuy nhiên, một cách khách quan, tỷ lệ chậm trả tiếp tục gia tăng, Nghị định 08 ra đời đã hỗ trợ các tổ chức phát hành kịp thời tái cơ cấu nợ trong thời gian tối đa 2 năm, đây là động thái tích cực từ phía cơ quan quản lý để giúp các tổ chức phát hành có thời gian điều chỉnh và vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

FiinRatings đề xuất thành lập quỹ bảo lãnh trái phiếu doanh nghiệp

Thành lập quỹ bảo lãnh trái phiếu góp phần quản trị rủi ro bảo lãnh tốt hơn

Từ bối cảnh trên, tham luận của ông Thuân đã đưa ra các đề xuất nhằm khôi phục thị trường trái phiếu doanh nghiệp qua các giải pháp chính như: cải thiện minh bạch thông tin thị trường khôi phục niềm tin vào kênh đầu tư dài hạn này. Rà soát và tháo gỡ những quy định về hạn chế đầu tư nhằm "tạo cầu" cho sản phẩm đầu tư trái phiếu.

Đẩy mạnh kênh phát hành chào bán rộng rãi ra công chúng qua việc áp dụng phê duyệt nhanh dành cho các doanh nghiệp niêm yết và trái phiếu được xếp hạng tín nhiệm cao.

Tiếp tục hoàn thiện nền tảng cứng và mềm cho thị trường, bao gồm việc hình thành tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu.

Ban hành khung chính sách cho sản phẩm trái phiếu xanh nhằm tận dụng nguồn vốn trong nước và quốc tế cho phát triển bền vững...

Ông Thuân đề xuất về việc xem xét thành lập quỹ bảo lãnh trái phiếu doanh nghiệp.

Theo vị chuyên gia này, Việt Nam hiện thiếu các định chế tài chính trung gian trong đó có nghiệp vụ bảo lãnh tín dụng hoặc bảo lãnh trái phiếu. Khác với bảo lãnh phát hành, bảo lãnh tín dụng hay bảo lãnh trái phiếu được hiểu là bảo lãnh thanh toán, tức là bên đứng ra bảo lãnh sẽ thực hiện cam kết thanh toán một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ nợ của tổ chức phát hành trong trường hợp rủi ro xảy ra tức là tổ chức phát hành không thể thực hiện nghĩa vụ nợ đã cam kết.

Hiện trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có một số lô trái phiếu bảo lãnh thanh toán bởi ngân hàng thương mại và phần còn lại chủ yếu là bảo lãnh doanh nghiệp được thực hiện bởi công ty trong cùng một tập đoàn đối với tổ chức phát hành TPDN.

"Nếu được thành lập, quỹ bảo lãnh này không chỉ giới hạn ở các trái phiếu của các ngân hàng thương mại mà cả trái phiếu của các doanh nghiệp (không phải là tổ chức tín dụng) với những tiêu chí nhất định về chất lượng tín dụng hoặc mức xếp hạng tín nhiệm", ông Thuân cho hay.

Việc thiết lập một định chế bảo lãnh như vậy sẽ góp phần quản trị rủi ro bảo lãnh tốt hơn với quy chế hoạt động, phạm vi bảo lãnh, điều kiện và tiêu chí bảo lãnh, quy trình quản trị rủi ro cũng như cơ chế xử lý nợ xấu khi sự kiện nợ xảy ra.

Vai trò của định chế cung cấp dịch vụ bảo lãnh này là nhằm tạo chất xúc tác và niềm tin để các nhà đầu tư tham gia mua các trái phiếu có kỳ hạn dài và được các tổ chức bảo lãnh uy tín cao như vậy đảm bảo nghĩa vụ thanh toán (toàn bộ hoặc từng phần) khi rủi ro xảy ra. Đây là định chế rất tốt để kích thích phát triển cơ chế đầu tư và đưa dòng tiền nhàn rỗi của người dân và doanh nghiệp vào kênh đầu tư dài hạn thay vì chỉ tập trung gửi tại ngân hàng.

Ngoài ra, các tiêu chí để được bảo lãnh có thể bao gồm việc ưu tiên các trái phiếu có kỳ hạn dài (năm năm trở lên) nhằm kích thích chức năng đầu tư của thị trường vốn và có các cấu phần hỗ trợ cho tăng trưởng xanh theo các quy định về phân loại xanh (đang được dự thảo) nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam và qua đó hướng tới việc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam.

Một phó tổng giám đốc TTC AgriS đăng ký bán hết cổ phiếu

Một phó tổng giám đốc TTC AgriS đăng ký bán hết cổ phiếu

Với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư, một phó tổng giám đốc của TTC AgriS đăng ký bán hết hơn 8 triệu cổ phiếu SBT đang nắm giữ.
Lợi nhuận Hóa chất Đức Giang phục hồi sau ba quý trượt dốc

Lợi nhuận Hóa chất Đức Giang phục hồi sau ba quý trượt dốc

Nhờ doanh thu bán hàng tăng trưởng, lợi nhuận của Hóa chất Đức Giang trong quý 2/2024 đã có sự cải thiện so với ba quý liền trước.
Loạt cổ phiếu giảm sâu phiên đầu tuần, HVN tiếp tục 'hạ cánh' gấp

Loạt cổ phiếu giảm sâu phiên đầu tuần, HVN tiếp tục 'hạ cánh' gấp

Trong phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index tiếp nối diễn biến tiêu cực từ cuối tuần trước với áp lực bán trên diện rộng. Hàng loạt cổ phiếu giảm sàn, giảm sâu như HVN, HDG, NVL, VIX...
Thành viên HĐQT Đất Xanh Services xin từ nhiệm

Thành viên HĐQT Đất Xanh Services xin từ nhiệm

Ông Phạm Anh Khôi có đơn xin từ nhiệm tất cả các chức vụ đang đảm nhận tại Đất Xanh Services.
Quốc Cường Gia Lai thông tin chi tiết về lý do bà Như Loan bị bắt

Quốc Cường Gia Lai thông tin chi tiết về lý do bà Như Loan bị bắt

CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán QCG) vừa có thông tin về việc bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố và tạm giam để phục vụ điều tra liên quan dự án 39 – 39B Bến Vân Đồn, Quận 4, TP HCM.
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết hầu toà

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết hầu toà

Sáng 22/7, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”.
Một doanh nghiệp bất động sản báo lợi nhuận quý 2 tăng gấp 223 lần

Một doanh nghiệp bất động sản báo lợi nhuận quý 2 tăng gấp 223 lần

Nhờ hoạt động kinh doanh bất động sản khởi sắc, công ty này đã hoàn thành 82% mục tiêu lợi nhuận năm 2024 sau 6 tháng.
Lợi nhuận ngành chứng khoán: Loạt công ty 'đuối sức' vì tự doanh

Lợi nhuận ngành chứng khoán: Loạt công ty 'đuối sức' vì tự doanh

Sau quý 1/2024 rực rỡ, ngành chứng khoán trong quý 2 ghi nhận bức tranh trái chiều về kết quả kinh doanh. Một số công ty vẫn báo lãi tăng bằng lần, ngược lại đã có những cái tên “đuối sức”.
VNDirect: Lợi nhuận quý 2/2024 giảm mạnh, lãi hơn 30% với HSG

VNDirect: Lợi nhuận quý 2/2024 giảm mạnh, lãi hơn 30% với HSG

Do hoạt động tự doanh kém hiệu quả nên lợi nhuận sau thuế của VNDirect sụt giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm mạnh so với hai quý liền trước.
SHS thắng lớn mảng tự doanh, vẫn đang ôm 'trái ngọt' FRT

SHS thắng lớn mảng tự doanh, vẫn đang ôm 'trái ngọt' FRT

Trong quý 2/2024, SHS lãi thuần hơn 300 tỷ đồng từ mảng tự doanh, qua đó giúp lợi nhuận sau thuế gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái.
Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị bắt

Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị bắt

Bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai bị bán tháo, VIX nằm sàn sau khi báo lãi giảm sâu

Cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai bị bán tháo, VIX nằm sàn sau khi báo lãi giảm sâu

Phiên cuối tuần, VN-Index giao dịch tiêu cực với áp lực bán ròng trở lại từ khối ngoại và một số cổ phiếu tăng nóng thời gian qua tiếp tục bị chốt lời. Trong danh sách nằm sàn có VIX và QCG, với những thông tin tác động riêng.
Chứng khoán BSC báo lãi 'đi lùi', chốt lời cổ phiếu FPT và MWG

Chứng khoán BSC báo lãi 'đi lùi', chốt lời cổ phiếu FPT và MWG

Do mảng tự doanh kém hiệu quả nên Chứng khoán BIDV ghi nhận lợi nhuận quý 2/2024 sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.
SSI có quý lãi cao thứ hai lịch sử, mua mạnh một cổ phiếu ngân hàng

SSI có quý lãi cao thứ hai lịch sử, mua mạnh một cổ phiếu ngân hàng

Nhờ doanh thu môi giới và lãi từ cho vay tăng mạnh, SSI mang về hơn 800 tỷ đồng tiền lãi trong quý 2/2024, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2023.
Người nhà Chủ tịch TNH bán gần 5 triệu cổ phiếu trong một phiên

Người nhà Chủ tịch TNH bán gần 5 triệu cổ phiếu trong một phiên

CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (HOSE: TNH) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của các thành viên trong gia đình Chủ tịch HĐQT Hoàng Tuyên.
Địa ốc Hoàng Quân giải trình việc Chủ tịch bị hoãn xuất cảnh

Địa ốc Hoàng Quân giải trình việc Chủ tịch bị hoãn xuất cảnh

Ông Trương Anh Tuấn bị tạm hoãn xuất cảnh do một công ty liên kết của Địa ốc Hoàng Quân nợ thuế.
FPT lập kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận quý

FPT lập kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận quý

Tập đoàn FPT mang về gần 3.700 tỷ đồng lãi ròng sau 6 tháng, thắng thầu 27 dự án lớn với quy mô trên 5 triệu USD từ thị trường nước ngoài.
Khối ngoại trở lại mua ròng mạnh, FPT và HVN tiếp tục bị chốt lời

Khối ngoại trở lại mua ròng mạnh, FPT và HVN tiếp tục bị chốt lời

Cùng với việc rút chân vào cuối phiên, thị trường hôm nay còn tích cực từ tín hiệu mua ròng mạnh của khối ngoại.
Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có lãi trở lại sau quý lỗ kỷ lục

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có lãi trở lại sau quý lỗ kỷ lục

Doanh thu trở lại giúp NT2 có lãi 122 tỷ đồng, trước đó công ty ghi nhận lỗ kỷ lục trong quý 1 do sản lượng điện sụt giảm.
Nhóm VinaCapital bán chưa tới 10% số cổ phiếu KDH đã đăng ký

Nhóm VinaCapital bán chưa tới 10% số cổ phiếu KDH đã đăng ký

CTCP Quản lý quỹ VinaCapital vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu KDH của người có liên quan gửi CTCP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (HOSE: KDH).
Cập nhật lợi nhuận quý 2/2024: Những cái tên tăng trưởng hàng chục lần

Cập nhật lợi nhuận quý 2/2024: Những cái tên tăng trưởng hàng chục lần

Hàng loạt doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 với một số ghi nhận lợi nhuận đột biến như Xây dựng Hoà Bình, Vosco, DAP Vinachem...
Xây dựng Hoà Bình lãi kỷ lục nhờ bán tài sản

Xây dựng Hoà Bình lãi kỷ lục nhờ bán tài sản

Mặc dù doanh thu sụt giảm và biên lợi nhuận thu hẹp nhưng Xây dựng Hoà Bình vẫn báo lãi đột biến nhờ khoản thu nhập từ thanh lý tài sản và hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi.
Nhóm ngân hàng không 'gánh' nổi thị trường, hàng loạt cổ phiếu bị bán tháo

Nhóm ngân hàng không 'gánh' nổi thị trường, hàng loạt cổ phiếu bị bán tháo

Phiên 17/7, dòng tiền tháo chạy khỏi hầu hết các nhóm ngành, duy chỉ có nhóm ngân hàng là còn sức hút và cũng là nhân tố để thị trường tránh khỏi rơi tự do.
Dragon Capital hạ sở hữu tại Nam Long xuống dưới 7%

Dragon Capital hạ sở hữu tại Nam Long xuống dưới 7%

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM vừa công bố giao dịch cổ phiếu NLG của nhóm quỹ ngoại Dragon Capital.
Nóng cuộc đua giành vị trí 'ngôi vương' về vốn của các công ty chứng khoán

Nóng cuộc đua giành vị trí 'ngôi vương' về vốn của các công ty chứng khoán

Ở top đầu, SSI và VNDirect luôn ganh đua việc giữ “ngôi vương” về vốn điều lệ trong nhiều năm, trong khi ở nhóm sau, SHS cũng đang nuôi tham vọng vươn lên.
Lộc Trời miễn nhiệm tổng giám đốc, mong được ngân hàng hỗ trợ

Lộc Trời miễn nhiệm tổng giám đốc, mong được ngân hàng hỗ trợ

Lộc Trời miễn nhiệm vị trí tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Duy Thuận. Chủ tịch Huỳnh Văn Thòn sẽ trực tiếp điều hành tất cả các hoạt động của tập đoàn.
Chứng khoán VIX được chấp thuận phát hành gần 800 triệu cổ phiếu

Chứng khoán VIX được chấp thuận phát hành gần 800 triệu cổ phiếu

Nếu hoàn thành việc phát hành, VIX sẽ nâng vốn lên gần 14.600 tỷ đồng và vào top các công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.
Cổ phiếu ngành dược đua nhau tăng trần, HVN bị chốt lời

Cổ phiếu ngành dược đua nhau tăng trần, HVN bị chốt lời

Nhóm cổ phiếu ngân hàng là trụ cột để thị trường hôm nay giữ được sắc xanh trên mốc 1.280 điểm. Tuy nhiên thanh khoản ở mức thấp cho thấy dòng tiền vẫn chưa trở lại lạc quan.
Chứng khoán LPBank khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán LPBank khai trương chi nhánh Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa khai trương chi nhánh tại Đà Nẵng, đây là chi nhánh đầu tiên tại khu vực miền Trung.
Lợi nhuận Nhựa Bình Minh hồi phục sau 3 quý tụt dốc

Lợi nhuận Nhựa Bình Minh hồi phục sau 3 quý tụt dốc

Mặc dù vẫn sụt giảm so với mức đỉnh của cùng kỳ năm ngoái nhưng lợi nhuận của Nhựa Bình Minh trong quý 2/2024 đã cải thiện hơn 3 quý liền trước.
Công ty thép đầu tiên công bố BCTC quý 2/2024 với lợi nhuận đột biến

Công ty thép đầu tiên công bố BCTC quý 2/2024 với lợi nhuận đột biến

Nhờ sản lượng tiêu thụ tăng và biên lợi nhuận cải thiện, công ty thép này có quý lãi cao nhất kể từ quý 4/2017.
VNDirect thu về hơn 2.400 tỷ đồng từ cổ phiếu, vốn điều lệ vượt SSI

VNDirect thu về hơn 2.400 tỷ đồng từ cổ phiếu, vốn điều lệ vượt SSI

Với việc chào bán thành công gần 244 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, VND thu về hơn 2.400 tỷ đồng. Công ty này còn giành lại "ngôi vương" vốn điều lệ từ SSI.
Cổ phiếu dầu khí ngược dòng thị trường, PLX tăng 45% sau ba tháng

Cổ phiếu dầu khí ngược dòng thị trường, PLX tăng 45% sau ba tháng

Phiên đầu tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam khá buồn tẻ khi dòng tiền yếu, thiếu nhóm ngành dẫn dắt. Nhóm cổ phiếu dầu khí tích cực nhất với PLX, OIL, BSR đồng loạt tăng mạnh.
Thành viên HĐQT CMC xin từ nhiệm trước thềm đại hội cổ đông

Thành viên HĐQT CMC xin từ nhiệm trước thềm đại hội cổ đông

Một trong hai đại diện của cổ đông lớn Samsung SDS đã có đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT CMC với lý do tiếp nhận vị trí mới.
Doanh nghiệp mía đường đầu ngành 'thay ghế' Chủ tịch HĐQT

Doanh nghiệp mía đường đầu ngành 'thay ghế' Chủ tịch HĐQT

Bà Đặng Huỳnh Ức My ngồi ghế Chủ tịch HĐQT TTC AgriS thay cho mẹ là bà Huỳnh Bích Ngọc.
Triển vọng doanh nghiệp thuỷ điện sau giai đoạn 'khô héo'

Triển vọng doanh nghiệp thuỷ điện sau giai đoạn 'khô héo'

Hiện tượng thời tiết El Nino với đặc trưng nhiệt độ cao hơn và lượng mưa ít hơn quay trở lại từ năm ngoái đã ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp thuỷ điện.
Xem thêm