Hải Dương giải tỏa các bến, bãi không có quy hoạch trước 31/12/2024

Bến bãi Hải Dương
12:36 - 31/12/2023
Hải Dương giải tỏa các bến, bãi không có quy hoạch trước 31/12/2024
0:00 / 0:00
0:00
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 29/12 về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý hoạt động bến, bãi ven sông, kênh trục nội đồng trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin từ nghị quyết, hoạt động của các bến bãi ven sông, kênh trục nội đồng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã góp phần đẩy mạnh hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa bằng đường thủy với tỷ trọng lớn, đáp ứng nguyên, vật liệu phục vụ các dự án, công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và phục vụ dân sinh trên địa bàn tỉnh, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, hoạt động của các bến, bãi có thời điểm diễn biến phức tạp. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến đầu tư, đất đai, thuế, đê điều, giao thông, khoáng sản, môi trường... Trong đó nhiều trường hợp không chấp hành các quy định của pháp luật, tự ý sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào hoạt động sản xuất, kinh doanh không phép, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây thất thu ngân sách...

Nguyên nhân do công tác quản lý hoạt động bến, bãi ven sông, kênh trục nội đồng trong thời gian qua chưa được các cấp, ngành quan tâm thỏa đáng, xử lý các vi phạm chưa quyết liệt. Công tác thanh tra, giám sát chưa thường xuyên, nghiêm túc. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn đối với các chủ đầu tư kinh doanh bến bãi chưa đầy đủ; ý thức chấp hành của các chủ bến bãi chưa nghiêm.

Từ năm 2026, tất cả bến, bãi có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hải Dương phải bảo đảm đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật. Ảnh minh họa.

Từ năm 2026, tất cả bến, bãi có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hải Dương phải bảo đảm đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật. Ảnh minh họa.

Về mục tiêu, nghị quyết nêu rõ: Chấm dứt hoạt động và hoàn thành việc giải tỏa các bến, bãi không có quy hoạch trước ngày 31/12/2024. Từ năm 2026, tất cả bến, bãi có hoạt động sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.

Theo nghị quyết, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý hoạt động bến, bãi. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý hoạt động bến, bãi tại địa phương mình.

Các cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể nhằm khắc phục các hạn chế trong quản lý hoạt động bến bãi. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch theo quy định pháp luật. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc hoàn thành thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động bến, bãi.

Kiên quyết chấm dứt hoạt động và tổ chức giải tỏa đối với các bến bãi không có quy hoạch. Dừng hoạt động đối với các bến, bãi thiếu các thủ tục pháp lý có vi phạm nhưng không khắc phục.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, tạo sự thống nhất từ nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động bến, bãi.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và ý thức nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác quản lý hoạt động bến, bãi.

Định hướng tuyên truyền, thường xuyên cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động bến, bãi trên các phương tiện thông tin đại chúng bảo đảm kịp thời, chính xác.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động bến bãi; đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiên quyết không để vi phạm kéo dài hoặc phát sinh mới.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp phải coi việc chỉ đạo khắc phục các hạn chế trong hoạt động bến, bãi tại địa phương là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Khẩn trương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động công khai các thủ tục liên quan đến hoạt động bến, bãi, quản lý thuế, phí để chống thất thu ngân sách.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc quản lý Nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh của các bến, bãi trên địa bàn…

Tin liên quan

Đọc tiếp