Khẩn trương đưa Luật Đất đai sửa đổi vào cuộc sống

LUẬT ĐẤT ĐAI QUỐC HỘI
19:53 - 22/01/2024
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Ảnh: VGP
0:00 / 0:00
0:00
Ngày 22/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì họp với lãnh đạo một số bộ, ngành về kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đất đai sửa đổi.

"Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm 16 chương và 260 điều. Luật được thông qua sẽ góp phần giải quyết nhiều tồn tại, vướng mắc hiện nay về quản lý đất đai. Đồng thời góp phần kiến tạo cho sự phát triển sắp tới với tư duy, quan điểm mới và đột phá", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói.

Sau khi Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua, vấn đề tiếp theo là làm sao để triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách trong Luật vào cuộc sống, đưa đất đai thực sự là nguồn lực quan trọng, đẩy mạnh thương mại hóa đất đai, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an ninh - quốc phòng…

Rà soát kỹ, không để "khoảng trống chính sách" về đất đai

Nhấn mạnh việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành là nhiệm vụ hàng đầu của kế hoạch thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch ban hành văn bản pháp luật: Nghị định chung hướng dẫn các điều, khoản và lĩnh vực chuyên sâu như quản lý đất lúa; thu tiền sử dụng đất; định giá đất; thu hồi, bồi thường, tái định cư; điều tra cơ bản thông tin dữ liệu đất đai…

Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai, bao gồm các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông tư; đề án truyền thông chính sách, tuyên truyền phổ biến về luật, đưa các điều khoản, quy định của Luật được thực thi, áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Cùng với đó là triển khai công tác tập huấn, quán triệt đến người làm công tác lãnh đạo, quản lý đất đai từ Trung ương tới địa phương; chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi hành luật như kiện toàn, sắp xếp bộ máy, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai phục vụ công tác định giá năm 2025...

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Nghị định quy định về lấn biển. Chủ trì xây dựng dự thảo các nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Điều tra cơ bản và cơ sở dữ liệu, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; có văn bản gửi các địa phương rà soát, ban hành các quy định chi tiết theo thẩm quyền để tạo hành lang pháp lý đồng bộ khi luật có hiệu lực thi hành.

Cùng với việc chủ trì xây dựng các dự thảo nghị định về hướng dẫn sử dụng đất lúa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao cập nhật các chính sách mới trong Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

"Các bộ ngành cần rà soát, chủ động đề xuất số nghị định được phân công xây dựng, các thông tư hướng dẫn chi tiết, phải được ban hành trước 2 tháng, theo thời điểm có hiệu lực của các điều khoản trong Luật là 1/4/2024 và 1/1/2025", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp xây dựng 2 đề án thí điểm theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tách công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư công. Thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất không phải là đất ở tại một số địa phương có năng lực thực hiện hoặc điều kiện đặc thù theo tiêu chí cụ thể.

Đọc tiếp

Kỳ vọng chính sách tiền lương mới

Kỳ vọng chính sách tiền lương mới

Cải cách tiền lương khu vực công là một trong những chính sách được mong chờ nhất trong năm 2024. Niềm vui vật chất chắc chắn sẽ có tác động tích cực nhiều mặt đến tinh thần và nâng cao trách nhiệm công việc của người lao động.