Luật Việc làm (sửa đổi) sẽ mở rộng đối tượng bảo hiểm thất nghiệp

việc làm CHÍNH SÁCH
15:42 - 03/02/2023
Hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp là công cụ quản trị thị trường lao động.
Hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp là công cụ quản trị thị trường lao động.
0:00 / 0:00
0:00
Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi) của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nêu ra 4 nhóm chính sách nhằm đẩy mạnh hỗ trợ người lao động và thúc đẩy việc làm bền vững.

Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng chính sách, pháp luật tháng 1/2023 diễn ra chiều 2/2, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trình bày Tờ trình về đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi).

Theo Bộ trưởng, mục tiêu xây dựng Luật nhằm thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc làm, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường lao động, hướng tới bảo đảm việc làm bền vững cho tất cả lao động.

Luật Việc làm (sửa đổi) sẽ tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn, trong đó nhấn mạnh quản trị thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và hội nhập. Nhằm mục tiêu hỗ trợ phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và hội nhập, có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước.

Nội dung nhóm chính sách này gồm: Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động đồng bộ, thống nhất; nâng cao năng lực thu thập, phân tích, dự báo thị trường lao động; nâng cao chất lượng dịch vụ việc làm (công và tư); quản lý nguồn lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động đồng bộ, thống nhất, tập trung, chia sẻ và kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung trình bày Tờ trình về đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi).

Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung trình bày Tờ trình về đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi).

Mục tiêu thứ hai là hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp là công cụ quản trị thị trường lao động. Luật sửa đổi bổ sung sẽ mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm việc làm cho người lao động, phát huy đầy đủ các chức năng của bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm bảo hiểm thất nghiệp là công cụ quản trị thị trường lao động.

Nội dung chính sách hướng đến mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ người sử dụng lao động để duy trì việc làm cho người lao động, phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp.

Quy định nhằm tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp, khắc phục tình trạng người lao động chỉ nhận trợ cấp thất nghiệp; Quy định các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp phù hợp định hướng sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội và chủ trương bỏ mức lương cơ sở theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Tờ trình cũng đề cập đến nhóm chính sách phát triển kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu nhằm phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo thuận lợi cho người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp gắn với đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Trong đó tập trung các nội dung về quy định đảm bảo đồng bộ, thống nhất khung trình độ quốc gia với khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia. Tăng cường sự tham gia của các bên (Nhà nước, người lao động, người sử dụng lao động, cơ sở đào tạo) trong phát triển kỹ năng nghề và đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Quy định tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, tăng tính mở và linh hoạt trong việc nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động; Quy định nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển kỹ năng nghề.

Với nhóm chính sách thúc đẩy tạo việc làm theo hướng bền vững, Tờ trình hướng đến mục tiêu thúc đẩy tạo việc làm theo hướng chủ động, bền vững, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, nhất là cho các nhóm lao động phi chính thức, lao động yếu thế.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ ra các nội dung về quy định chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm theo hướng tạo cơ hội tiếp cận cho mọi lao động có nhu cầu; Quy định chính sách hỗ trợ việc làm theo hướng chủ động, bao phủ cả nhóm lao động phi chính thức, lao động không có giao kết hợp đồng lao động; Quy định các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho một số nhóm lao động yếu thế, đặc thù.

Về đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi), tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đề nghị cần có tổng kết, đánh giá một cách kỹ lưỡng về kết quả thi hành Luật Việc làm năm 2013 và các quy định có liên quan.

Tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho biết, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu và nghiên cứu thêm để hoàn thiện, Bộ LĐTB&XH cũng sẽ có buổi làm việc với Ủy ban Xã hội và Ủy ban Văn hóa giáo dục của Quốc hội.

“Luật việc làm (sửa đổi) sẽ điều chỉnh các chính sách lao động, việc làm đến toàn bộ lực lượng lao động (đối tượng lao động có giao kết hợp đồng lao động và không có giao kết hợp đồng lao động). Với 4 nhóm chính sách được đề cập, Luật Việc làm (sửa đổi) sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng các chính sách hỗ trợ người lao động, giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách hỗ trợ học nghề và thúc đẩy việc làm theo hướng bền vững”, Bộ trưởng LĐTB&XH nhấn mạnh.

Tin liên quan

Đọc tiếp