Mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

CHÍNH SÁCH dân tộc
12:10 - 13/09/2023
0:00 / 0:00
0:00

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 đặt mục tiêu phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020.

Bạn đọc Vòng Thị Xuyến sống ở Lục Yên (Yên Bái) hỏi: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 nhằm khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế, cải thiện đời sống cho nhân dân vùng núi khó khăn. Vậy mục tiêu cụ thể của chương trình là gì?

Trả lời:

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021-2030 được đồng bộ, kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Mục tiêu tổng quát của chương trình

Thứ nhất, chương trình nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng ĐBDTTS&MN.

Thứ hai, góp phần đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Thứ ba, hỗ trợ các vùng giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước.

Thứ tư, chương trình nhằm mục tiêu quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển.

Thứ năm, phát triển các cùng ĐBDTTS&MN toàn diện về giáo dục, đào tạo, y tế và văn hóa.

Học sinh DTTS người Brâu đọc sách tại thư viện. Ảnh: T.L
Học sinh DTTS người Brâu đọc sách tại thư viện. Ảnh: T.L

Thứ sáu, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân tại các vùng ĐBDTTS&MN.

Thứ bảy, nâng cao cả về chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số.

Thứ tám, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu.

Thứ chín, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

Thứ mười, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia.

Cuối cùng, chương trình nhằm mục tiêu củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Mục tiêu cụ thể của giai đoạn I: từ năm 2021-2025

Thứ nhất, phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020.

Thứ hai, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong ĐBDTTS, mỗi năm giảm trên 3%; phấn đấu trên 50% xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn.

Thứ ba, phấn đấu 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 70% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố, 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp; 90% ĐBDTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% ĐBDTTS được xem truyền hình và nghe đài phát thanh; cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn (khu vực III) và thôn đặc biệt khó khăn vùng ĐBDTTS&MN.

Thứ tư, hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư; sắp xếp, bố trí ổn định 90% số hộ di cư không theo quy hoạch. Quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí 60% số hộ dân tộc thiểu số đang cư trú tại các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở. Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào.

Thứ năm, tỷ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 98%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học trên 97%, học trung học cơ sở trên 95%, học trung học phổ thông trên 60%; người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông trên 90%.

Thứ sáu, tăng cường công tác y tế để ĐBDTTS được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại; tiếp tục khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng ĐBDTTS&MN; 98% ĐBDTTS tham gia bảo hiểm y tế. Trên 80% phụ nữ có thai được khám định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 15%.

Thứ bảy, 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số và đặc thù vùng ĐBDTTS&MN.

Đồng bào dân tộc Mông chế biến chè. Ảnh: Thu Trang

Đồng bào dân tộc Mông chế biến chè. Ảnh: Thu Trang

Thứ tám, bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; 80% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 50% thôn có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng.

Thứ chín, đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc thiểu số tại chỗ. Bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số phù hợp với tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số ở từng địa phương.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Kỳ vọng chính sách tiền lương mới

Kỳ vọng chính sách tiền lương mới

Cải cách tiền lương khu vực công là một trong những chính sách được mong chờ nhất trong năm 2024. Niềm vui vật chất chắc chắn sẽ có tác động tích cực nhiều mặt đến tinh thần và nâng cao trách nhiệm công việc của người lao động.