Nghệ An: Bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

CHÍNH SÁCH dân tộc
15:33 - 19/10/2023
Nghệ An quan tâm triển khai bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh minh họa: Thành Cường
Nghệ An quan tâm triển khai bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh minh họa: Thành Cường
0:00 / 0:00
0:00
UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định quy định về định mức đất ở, đất sản xuất hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND quy định về định mức đất ở, định mức bình quân đất sản xuất thực hiện Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ đất ở là hộ đồng bào DTTS nghèo sinh sống trên địa bàn vùng DTTS&MN; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng ĐBDTTS&MN chưa có đất ở. Địa phương không hỗ trợ đất ở đối với các hộ đã nhận hỗ trợ đất ở từ các chương trình, chính sách trước đây nhưng đến nay đã chuyển nhượng, cho, tặng.

Định mức đất ở tại khu dân cư nông thôn được tính không quá 400 m2/hộ; đất bám các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ không quá 250 m2/hộ.

Đối với đất sản xuất, áp dụng cho hộ ĐBDTTS nghèo sinh sống trên địa bàn vùng DTTS&MN; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng ĐBDTTS&MN sinh sống bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp chưa có đất sản xuất hoặc thiếu trên 50% đất sản xuất, có nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất thì được chính quyền địa phương xem xét, hỗ trợ theo quy định.

Đặc biệt, địa phương không hỗ trợ đất sản xuất đối với các hộ đã nhận hỗ trợ đất sản xuất từ các chương trình, chính sách trước đây nhưng đến nay đã chuyển nhượng, cho, tặng. Định mức bình quân đối với đất sản xuất nông nghiệp là 0,30 ha/hộ; đối với đất rừng sản xuất là 2,50 ha/hộ.

Hệ số quy đổi từ đất rừng sản xuất sang đất sản xuất nông nghiệp được tính cho đất sản xuất nông nghiệp là 1,0; đối với đất rừng sản xuất là 8,34. Công thức quy đổi được tính như sau: Diện tích đất rừng sản xuất quy đổi ra diện tích đất sản xuất nông nghiệp = Diện tích đất rừng hiện có của hộ /8,34.

Huyện Quỳ Châu triển khai hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho người dân

Huyện Quỳ Châu là huyện miền núi vùng cao nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An. Đây là huyện có người ĐBDTTS chiếm gần 77% dân số toàn huyện. Quỳ Châu cũng là 1 trong 4 huyện nghèo của tỉnh Nghệ An, huyện có 9 xã và 53 bản đặc biệt khó khăn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Quỳ Châu đã tích cực triển khai kế hoạch hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho bà con đồng bào DTTS trên địa bàn huyện, góp phần ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập của người dân, đồng thời góp phần bảo vệ và phát triển rừng một cách hiệu quả.

Tổng diện tích của huyện Quỳ Châu tương đối lớn (105.746,77 ha), tuy nhiên, chủ yếu là đất lâm nghiệp với diện tích 95.871,34 ha; chiếm 90,66% diện tích tự nhiên. Do đó, nhân dân không có nhiều quỹ đất bằng để sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Từ năm 2018 đến nay, huyện đã cố gắng thực hiện việc bố trí đất ở cho bà con đồng bào DTTS, đáp ứng tối đa nhu cầu về đất ở cho đồng bào DTTS trên địa bàn. Cùng với việc bố trí đất sản xuất, những năm qua, số đất bằng, đất trồng lúa đều đã thực hiện giao đến các hộ gia đình.

Đối với đất lâm nghiệp, đến nay, tổng giao đất lâm nghiệp gắn với giao rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Quỳ Châu là 94.124,09 ha, đạt 98,18% tổng diện tích đất lâm nghiệp. Bên cạnh đó, huyện đã bố trí kinh phí để thực hiện việc chuyển đổi diện tích rừng nghèo kiệt sang trồng rừng là 933,5ha.

Tin liên quan

Đọc tiếp