Phát hành gần 5.500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp 2 tháng đầu năm

TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
16:04 - 01/03/2024
Phát hành gần 5.500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp 2 tháng đầu năm
0:00 / 0:00
0:00
Hai tháng đầu năm, bất động sản là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 59% tổng giá trị mua lại trước hạn, tương ứng khoảng 4.473 tỷ đồng.

Theo thống kê của Mekong ASEAN từ dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến ngày 29/2/2024, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 5.465 tỷ đồng, với 2 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.650 tỷ đồng, chiếm 49,5% tổng giá trị phát hành và 5 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 2.815 tỷ đồng, chiếm 51,5% tổng số giá trị phát hành.

Về hoạt động mua lại, theo dữ liệu mới nhất do Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), các doanh nghiệp đã mua lại 1.595 tỷ đồng trái phiếu tính đến ngày 23/2.

Tính từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 9.130 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2023. Bất động sản là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 59% tổng giá trị mua lại trước hạn, tương ứng khoảng 4.473 tỷ đồng.

Gần 260.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong 10 tháng còn lại

Cũng theo dữ liệu của VBMA, tính đến ngày công bố thông tin 23/02/2024, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trong phần còn lại của năm là 258.239 tỷ đồng.

Trong đó có 38% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với khoảng 99.234 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với gần 54.496 tỷ đồng, chiếm 21%.

Theo dữ liệu được công bố trên HNX, năm 2024 sẽ có hàng loạt lô trái phiếu nghìn tỷ đồng đáo hạn. Trong đó có rất nhiều lô trái phiếu giá trị lớn được phát hành bởi các doanh nghiệp bất động sản chưa niêm yết hoặc mới thành lập.

Có thể kể đến lô trái phiếu mã SDICB2124001 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) với tổng mệnh giá 6.574 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 15/12/2024. Đây cũng là lô trái phiếu có giá trị đáo hạn lớn nhất năm nay.

Lô trái phiếu mã GHICB2124001, trị giá phát hành 5.760 tỷ đồng của Công ty cổ phần Đầu tư Golden Hill đáo hạn vào ngày 15/4/2024. Lô trái phiếu mã NAN12301 với giá trị phát hành 4.700 tỷ đồng của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nam An đáo hạn vào tháng 9/2024.

Công ty cổ phần Đại Phú Hoà cũng có một lô trái phiếu trị giá 3.560 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào tháng 12/2024.

Hai lô trái phiếu mã HYD22301 và HYD22302 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Đô thị Hưng Yên với giá trị phát hành lần lượt là 4.450 tỷ đồng và 2.750 tỷ đồng đáo hạn vào tháng 3 năm nay.

Công ty cổ phần Đại Phú Hoà cũng có một lô trái phiếu trị giá 3.560 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào tháng 12/2024.

Ngân hàng và bất động sản sẽ dẫn dắt phát hành trái phiếu mới hồi phục

Trong báo cáo mới nhất với tiêu đề "Góc nhìn Thị trường Trái phiếu doanh nghiệp" được VIS Rating công bố ngày 27/2, cơ quan xếp hạng tín nhiệm này kỳ vọng kỷ luật thị trường được nâng cao nhờ vào các quy định pháp lý chặt chẽ hơn đối với phát hành mới.

Từ tháng 1/2024, những quy định còn lại của Nghị định 65 đã có hiệu lực, bao gồm đăng ký giao dịch bắt buộc, quy định chặt chẽ hơn đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp, và xếp hạng tín nhiệm bắt buộc.

VIS Rating kỳ vọng những quy định này sẽ giúp hình thành kỷ luật chặt chẽ hơn giữa tổ chức phát hành, tổ chức cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, giúp nâng cao chất lượng trái phiếu doanh nghiệp mới phát hành.

Dưới các quy định của Nghị định 65, các tổ chức phát hành trái phiếu riêng lẻ sẽ cần công bố thông tin kịp thời hơn về tình hình sử dụng vốn từ trái phiếu phát hành, tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu, tình hình tài chính của tổ chức phát hành.

Điều này sẽ giúp tăng cường minh bạch trên thị trường trái phiếu riêng lẻ, đặc biệt là tăng cường trách nhiệm về tính pháp lý của các công bố thông tin của tổ chức phát hành tới nhà đầu tư, mục đích sử dụng vốn, và nghĩa vụ thanh toán của tổ chức phát hành.

VIS Rating cũng kỳ vọng, nhu cầu phát hành để bổ sung vốn của nhóm ngân hàng và các công ty bất động sản sẽ dẫn dắt phát hành trái phiếu mới hồi phục trong năm 2024.

"Chúng tôi kỳ vọng môi trường kinh doanh cải thiện sẽ thúc đẩy nhu cầu mở rộng và nhu cầu vốn của doanh nghiệp. Thị trường TPDN trở thành một kênh huy động vốn quan trọng của doanh nghiệp, đặc biệt khi thị trường TPDN bước vào chu kỳ phát triển mới", VIS Rating đánh giá.

Đọc tiếp