Quốc hội thảo luận dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

Giám sát QUỐC HỘI
07:02 - 30/05/2024
Quốc hội thảo luận dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025
0:00 / 0:00
0:00
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 30/5, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025.

Sau đó, đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Đại biểu thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Buổi chiều, Bộ trưởng Tài chính thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Tổng Kiểm toán Nhà nước trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Sau đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đọc tiếp