Quốc hội ủng hộ thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số ô tô qua đấu giá

đấu giá Biển số xe
08:37 - 23/09/2022
Quốc hội họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022, chiều 22/9. Ảnh: Quochoi.vn
Quốc hội họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022, chiều 22/9. Ảnh: Quochoi.vn
0:00 / 0:00
0:00
Đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đều nhất trí với đề xuất của Chính phủ về thực hiện thí điểm trên phạm vi toàn quốc việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, với thời gian thí điểm là 3 năm.

Chiều 22/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 (về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá).

Về sự cần thiết ban hành, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long nêu rõ, hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về cấp quyền sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; loại biển số có thể đấu giá; xác định giá khởi điểm; phạm vi quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe;…

Quốc hội ủng hộ thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số ô tô qua đấu giá ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình của Chính phủ. Ảnh: Quochoi.vn

Tại Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định “kho số viễn thông và kho số khác phục vụ quản lý nhà nước” là tài sản công, do đó, biển số xe ô tô được coi là tài sản công. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về cấp quyền sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; loại biển số có thể đấu giá; xác định giá khởi điểm; phạm vi quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe;…

Cấp quyền sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá đấu giá là rất đặc thù, một số nội dung quy định thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội.

Việc này cũng đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc lựa chọn, sử dụng “biển số đẹp” theo quan niệm của từng người sử dụng; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong việc cấp và sử dụng biển số xe, đăng ký xe; ngăn ngừa hành vi trục lợi từ việc cấp quyền sử dụng biển số ô tô.

Đồng thời xác lập quyền sử dụng của biển số ô tô; tạo sự bình đẳng, công khai, minh bạch trong cấp và sử dụng biển số ô tô; tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá biển số ô tô; đầu tư hệ thống cơ sở vật chất cho công tác đăng ký, cấp biển số phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Mặt khác, trên thế giới nhiều nước đã thực hiện việc lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá như Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Myanmar,…

Về nội dung các chính sách, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết quy định biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đấu giá được lựa chọn bất kỳ biển số nào trong kho số đấu giá của tất cả các địa phương trên toàn quốc để tham gia đấu giá.

Tiếp đến phải, xác định giá khởi điểm của 1 biển số đưa ra đấu giá, giá khởi điểm là mức giá thấp nhất.

Về việc sử dụng nguồn thu từ đấu giá, Bộ trưởng Lê Thành Long nêu cụ thể: Số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết Ủy ban Pháp luật nhất trí sự cần thiết xây dựng, trình Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật nhất trí với đề xuất của Chính phủ về thực hiện thí điểm trên phạm vi toàn quốc việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá với thời gian thí điểm là 3 năm.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết nội dung này đã triển khai từ khóa trước với mong muốn sớm trình Quốc hội tuy nhiên do vướng dịch bệnh nên chưa làm được.

Quốc hội ủng hộ thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số ô tô qua đấu giá ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng việc đấu giá biển số xe là hết sức cần thiết, vừa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người dân vừa bảo đảm công khai, minh bạch. Chủ tịch Quốc hội nhất trí với việc trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 4 để có thể sớm triển khai sẽ nhận được hoan nghênh của người dân.

Sau khi nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) theo quy trình tại một kỳ họp.

Tin liên quan

Đọc tiếp