Xử lý dứt điểm các công ty con của Vinachem hoạt động thua lỗ

Vinachem Hóa chất
21:51 - 31/10/2023
Xử lý dứt điểm các công ty con của Vinachem hoạt động thua lỗ
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 28/10/2023 phê duyệt “Kế hoạch sắp xếp lại Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025 và Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đến năm 2025”.

Mục tiêu nhằm cơ cấu lại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đảm bảo cơ cấu hợp lý, phát huy vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp hóa chất, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, tập trung vào các nhóm ngành có hiệu quả cao.

Nghiên cứu từng bước đầu tư, phát triển có hiệu quả một số sản phẩm hóa chất có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, phù hợp với nhu cầu phát triển xã hội.

Củng cố công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đảm bảo đủ các nguồn lực để phát triển các dự án trong ngành công nghiệp hóa chất có quy mô lớn, quan trọng, điều hành và định hướng phát triển các công ty con theo chiến lược phát triển của tập đoàn. Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần bảo đảm một số cân đối trong nền kinh tế quốc dân, góp phần bảo đảm chiến lược an toàn, an ninh lương thực trong tình hình mới.

Xử lý dứt điểm các công ty con hoạt động thua lỗ

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sau khi cơ cấu lại có đủ năng lực và nguồn lực tài chính để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, ổn định và bền vững, gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời, đổi mới tổ chức, phương thức kinh doanh, cơ chế quản lý và điều hành, nâng cao năng lực kỹ thuật công nghệ và nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, tổ chức hợp lý thị trường và quản lý tốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Đầu tư vào các dự án trọng điểm đảm bảo tốc độ tăng trưởng của Vinachem. Cơ cấu lại vốn đầu tư tại các công ty con, tạo ra các doanh nghiệp trong tập đoàn có vốn chủ sở hữu lớn, có tiềm lực về tài chính đảm bảo nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, đảm bảo các cân đối lớn của Nhà nước trong lĩnh vực phân bón, hóa chất, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân; bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước đã đầu tư tại doanh nghiệp.

Xử lý dứt điểm các công ty con, công ty liên kết, các dự án đầu tư chậm tiến độ, hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả theo cơ chế thị trường và quy định của pháp luật để giảm thiểu tối đa tổn thất cho Nhà nước, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam và xã hội. Trong đó, tập trung sớm xử lý dứt điểm tranh chấp hợp đồng EPC thực hiện các dự án đầu tư.

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu toàn tập đoàn bình quân 7,4%/năm. Phấn đấu tổng nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 đạt 10.800 tỷ đồng.

Theo định hướng, Vinachem tập trung vào các ngành, nghề kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất phân bón và hóa chất; công nghiệp chế biến cao su; sản xuất và kinh doanh hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng, hóa dược, hóa dầu, điện hóa (sản xuất pin và ắc quy).

Đến năm 2025, hầu hết doanh nghiệp thành viên Vinachem là công ty cổ phần hoạt động hiệu quả

Theo kế hoạch sắp xếp, tiếp tục duy trì công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giai đoạn 2022 - 2025.

Giữ nguyên 2 đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam như hiện nay, bao gồm Trung tâm Thông tin khoa học kỹ thuật Hóa chất; Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hóa chất.

Duy trì các đơn vị sự nghiệp hiện có của Vinachem, gồm Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất; Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam.

Đến năm 2025, hầu hết các doanh nghiệp thành viên là công ty cổ phần, mô hình tổ chức tinh gọn, có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động hiệu quả, có trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại tương đương với các nước trong khu vực, đáp ứng đầy đủ chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp. Hình thành đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, có trình độ cao, phẩm chất đạo đức tốt.

Củng cố, phát triển một số doanh nghiệp thành viên có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế trong các lĩnh vực kinh doanh chính của Vinachem.

Đọc tiếp