Bộ Tài Chính đề xuất giảm 50% một số khoản phí giao thông vận tải

giao thông TÀI CHÍNH
12:38 - 10/09/2022
Bộ Tài Chính đề xuất giảm 50% một số khoản phí giao thông vận tải
0:00 / 0:00
0:00
Bộ Tài chính đề nghị giảm lên tới 50% một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp do giá nhiên liệu tăng. Dự kiến, mức giảm sẽ được kéo dài đến hết năm 2022. 

Bộ Tài chính cho biết đã nhận được công văn của Bộ Giao thông Vận tải đề xuất miễn, giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải do tác động tăng giá nhiên liệu đến giá dịch vụ vận tải.

Để kịp thời hỗ trợ, giảm khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải và lấy ý kiến của một số đối tượng chịu tác động.

Theo dự thảo, trong lĩnh vực hàng hải, Bộ Tài chính đề xuất thu phí trọng tải tàu, thuyền đối với hoạt động hàng hải nội địa bằng 80% mức thu phí quy định tại Khoản 1 Điều 12 Chương III Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa, ban hành kèm theo Thông tư số 261/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, phí bảo đảm hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa; lệ phí ra, vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải nội địa bằng 80% mức thu phí quy định hiện hành.

Đối với lĩnh vực hàng không, Bộ Tài chính dự thảo mức thu phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay bằng 80% mức thu phí quy định tại Mục VI Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đối với đường sắt, phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, mức thu sẽ bằng 50% mức thu phí quy định tại Điều 3 Thông tư số 295/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Về đường thủy, Lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa được giảm bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 2 khoản 1 Điều 4 Thông tư số 248/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Còn phí trình báo đường thủy nội địa sẽ thu bằng 50% mức thu phí quy định theo quy định hiện hành.

Mức giảm này dự kiến có hiệu lực từ khi thông tư được ban hành đến hết ngày 31/12/2022. Kể từ ngày 1/1/2023 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại biểu nêu trên thực hiện theo các quy định cũ. Ngoài mức thu các khoản phí, lệ phí quy định nêu trên, các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các thông tư hiện hành.

Trong 8 tháng qua, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm 35 loại phí, lệ phí trong nửa đầu năm 2022, giảm 37 khoản phí, lệ phí đến hết tháng 6/2022 với tổng mức giảm lên tới 900 tỷ đồng.

Sắp tới, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí là để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tin liên quan

Đọc tiếp