Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị TP HCM sửa quy định thu phí hạ tầng cảng biển

Thu phí Tp hcm
10:06 - 11/05/2022
Lần thứ tư Bộ Tài chính đề nghị TP HCM sửa quy định thu phí cảng biển.
Lần thứ tư Bộ Tài chính đề nghị TP HCM sửa quy định thu phí cảng biển.
0:00 / 0:00
0:00
Đây là lần thứ tư Bộ Tài chính có công văn đề nghị TP HCM điều chỉnh những quy định thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển của thành phố.

Liên quan đến các quy định thu phí hạ tầng cảng biển của TP HCM, Bộ Tài chính mới đây tiếp tục có công văn số 3978/BTC-CST đề nghị UBND TP HCM báo cáo HĐND thành phố sửa đổi Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố.

Trước đó, một số tỉnh và cơ quan đã có những kiến nghị với TP HCM thông qua công văn số 3206/UBND-KTNS (ngày 31/3/2022) của UBND tỉnh Đồng Nai; công văn số 627/HQBD-GSQL (ngày 29/3/2022) của Cục Hải quan Bình Dương về Đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP HCM và công văn số 05/BanIV (ngày 4/4/2022) của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo một số bất cập, tác động tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp từ việc thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP HCM.

Về vấn đề này, trước công văn thứ 4 ký ngày 6/5 thì Bộ Tài chính cũng từng ban hành 3 văn bản gồm: Công văn số 2681/BTCCST (ngày 17/3/2021); công văn số 6665/BTC-CST (ngày 21/6/2021); công văn số 2784/BTC-CST (ngày 25/3/2022) gửi UBND TP HCM đề nghị điều chỉnh những quy định này.

Trong nội dung các công văn thứ 4 và các công văn trước, Bộ Tài chính chỉ rõ rằng, việc quy định mức phí chênh lệch giữa hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu mở tờ khai tại TP HCM và mở tờ khai tại các địa phương khác gây bất bình đẳng, có sự phân biệt đối xử.

Trong khi đó, tại Điều 8 Luật Phí và lệ phí quy định: Mức thu phí được xác định cơ bản bảo đảm bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND TP HCM xem xét trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tính hợp lý của Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND (nhất là quy định mức phí chênh lệch giữa hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu mở tờ khai tại TP HCM và mở tờ khai tại các địa phương khác để điều chỉnh mức phí đảm bảo bình đẳng.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND TP HCM rà soát nội dung Hiệp định Vận tải đường thuỷ Việt Nam - Campuchia để điều chỉnh Nghị quyết thu phí đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, bình đẳng quyền và nghĩa vụ, phù hợp quy định.

Cuối cùng, Bộ Tài chính đề nghị UBND TP HCM khẩn trương báo cáo HĐND thành phố sửa đổi Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi, phát triển, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, bình đẳng quyền và nghĩa vụ, phù hợp quy định Luật Phí và lệ phí.

Tin liên quan

Đọc tiếp