Từ khóa: #Cá tra
Xuất khẩu cá tra sang Canada tăng 3 con số

Xuất khẩu cá tra sang Canada tăng 3 con số

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), 7 tháng đầu năm xuất khẩu cá tra sang khối CPTPP đạt 211 triệu USD, trong đó xuất sang Canada tăng tới 246%, chiếm gần 19% tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khối này.