Từ khóa: #VHC
Vĩnh Hoàn muốn đưa cá tra lên bàn sushi

Vĩnh Hoàn muốn đưa cá tra lên bàn sushi

Tại đại hội đồng cổ đông của CTCP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) diễn ra ngày 20/4, chủ tịch doanh nghiệp này là bà Trương Thị Lệ Khanh cho biết Vĩnh Hoàn đang tiên phong nghiên cứu để có thể đưa cá tra lên bàn sushi.