Gắn phát triển Đồng bằng sông Hồng với sự phát triển của cả nước

KINH TẾ ĐBSH
20:15 - 19/07/2022
Hội thảo "Phát triển công nghiệp và đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
Hội thảo "Phát triển công nghiệp và đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
0:00 / 0:00
0:00
Vùng Đồng bằng sông Hồng là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, khai thác tốt tiềm năng và lợi thế khu vực này sẽ là cầu nối để hội nhập, hợp tác có hiệu quả với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Chiều 19/7, Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 54 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 chủ trì, phối hợp với tỉnh uỷ Bắc Ninh tổ chức hội thảo "Phát triển công nghiệp và đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Phát biểu chào mừng tại hội thảo, ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh vùng Đồng bằng sông Hồng là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước.

Việc khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế để vùng Đồng bằng sông Hồng sẽ là cầu nối để hội nhập, hợp tác kinh tế có hiệu quả với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Đến nay, có 7/11 địa phương Đồng bằng sông Hồng đã tự cân đối được ngân sách và có điều tiết về Trung ương; quy mô kinh tế đứng thứ 2 trong 6 vùng của cả nước, nhiều địa phương trong vùng đã nỗ lực vươn lên trở thành điểm sáng của cả nước.

Điểm sáng trong phát triển công nghiệp và đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết khẳng định, sau gần 20 năm thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, phát triển công nghiệp và phát triển đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng đã đạt được nhiều kết quả khích lệ.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Công nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong GDP các địa phương và vùng, là ngành xuất khẩu chủ đạo; cơ cấu các ngành công nghiệp có sự chuyển biến tích cực, một số ngành công nghiệp như: Điện, điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông, chế tạo thiết bị năng lượng, dệt may, da giày, xây dựng… phát triển mạnh.

Hệ thống các đô thị phát triển nhanh về số lượng, chất lượng và quy mô; hạ tầng kỹ thuật đô thị được đầu tư nâng cấp; diện mạo đẹp, văn minh, hiện đại; các đô thị lớn được mở rộng và hoàn thiện theo hướng hiện đại hoá, đồng bộ hoá; nhiều công trình tuyến chính ra vào thành phố, hạ tầng ngày càng được đầu tư…

Tuy nhiên, phát triển công nghiệp và hệ thống đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng còn nhiều khó khăn và hạn chế. Công nghiệp vùng và các địa phương chủ yếu phát triển theo mục tiêu ngắn hạn, thiếu tính bền vững. Phát triển đô thị nhiều bất cập; liên kết hệ thống đô thị vùng hạn chế; chất lượng đô thị hoá chưa cao, ô nhiễm môi trường tại các đô thị lớn có xu hướng gia tăng...

Theo Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng, các đơn vị có liên quan cần thống nhất đánh giá về thực trạng: những thành tựu đạt được; các khó khăn, tồn tại, trong phát triển công nghiệp và đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng. Cơ hội và thách thức; định hướng và các giải pháp chủ yếu về phát triển công nghiệp và đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Cũng tại hội thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ ra những bất cập, điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là vùng có vị trí hết sức đặc biệt, là trung tâm của sự giao lưu kinh tế - xã hội giữa vùng Đông Bắc với vùng Tây Bắc, giữa vùng núi phía Bắc với miền Trung, giữa các tỉnh phía Nam với các tỉnh phía Bắc; nằm sát với thị trường rộng lớn là Trung Quốc và các nước Đông Bắc Á; là cầu nối giao thương và là cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc và quốc tế.

Mặc dù kinh tế tăng trưởng khá cao, nhưng chưa dựa vào tiến bộ khoa học công nghệ; chưa sẵn sàng cho tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tăng trưởng kinh tế nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung còn dựa chủ yếu vào tăng quy mô lao động và huy động nhiều nguồn lực tự nhiên như tài nguyên du lịch, khai thác khoáng sản. Cùng với đó, các thể chế, cơ chế chính sách phát triển vùng còn nhiều bất cập, thiếu cơ chế liên kết vùng, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của vùng.

Nhằm khắc phục tình trạng này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu ra một số quan điểm, định hướng lớn và giải pháp về phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ như:

Về định hướng phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh: Phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ phù hợp với bối cảnh mới, đường lối phát triển của Đảng, đảm bảo sự vận hành của nền kinh tế thị trường và những cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế; Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo phát triển đột phá; Tăng cường liên kết vùng gắn với tăng cường phân cấp.

Về nhóm giải pháp huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh "Xây dựng danh mục các dự án cụ thể để thu hút vốn từ các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm về tài chính và chuyên môn tham gia đầu tư đối tác công tư (PPP). Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông".

Sớm hoàn thiện cơ chế điều phối hoạt động của vùng Đồng bằng sông Hồng. Theo đó, cần thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng cho vùng Đồng bằng sông Hồng trên cơ sở kế thừa mô hình Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long nhưng cần có sự chỉnh sửa, bổ sung để đảm bảo sự phù hợp với định hướng phát triển và đặc điểm đặc thù của vùng.

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, tổng kết Nghị quyết nêu rõ các nội dung thống nhất tại hội nghị: "Nhất trí về việc tăng cường sự liên kết phát triển vùng trong tương lai, bao gồm cả nội vùng và ngoại vùng; Thống nhất việc phải đẩy mạnh quy hoạch, làm tốt công tác quy hoạch, tạo một thể thống nhất, đảm bảo sự đồng bộ cho cả vùng".

"Công nghiệp công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đô thị là xu thế tất yếu phải có nhận thức rõ ràng và phát triển thực chất. Phát triển đồng bằng sông Hồng phải gắn với sự phát triển của cả nước, trong đó, cần bám sát Nghị quyết của Đảng là nền tảng phát triển".

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Ông Nguyễn Duy Hưng cũng nhấn mạnh, ngoài việc thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực thì các tỉnh, thành cũng phải chú trọng về nguồn lực. Thu hút đầu tư có chọn lọc, kèm theo vấn đề an sinh xã hội. Giờ là lúc lựa chọn kỹ càng dự án đầu tư, không chạy theo số lượng, làm sao tạo ra giá trị gia tăng cao nhất chứ không phải thâm dụng lao động, hay công nghệ thấp.

Tin liên quan

Đọc tiếp