Hải Dương đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 trên 9%

HỘI NGHỊ Hải Dương
22:20 - 02/12/2022
0:00 / 0:00
0:00
Chiều 2/12, sau 1,5 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và bế mạc.
Hải Dương đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 trên 9% ảnh 1

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội là xác định rõ những nguyên nhân hạn chế trong công tác này để khắc phục. Cấp uỷ các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng, nắm bắt dư luận xã hội. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện kết nạp đảng viên mới, bảo đảm cả số lượng và chất lượng. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đổi mới, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp quần chúng theo hướng tập trung cho cơ sở, bám sát địa bàn, bám dân, làm tốt công tác tuyên truyền, nắm tình hình.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với 16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội như đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó tăng trưởng kinh tế trên 9%.

Hải Dương đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 trên 9% ảnh 2

Các đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị.

Để đạt được mục tiêu này, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành, bí thư cấp ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, vì tỉnh, vì dân hơn nữa trong chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhất của các cấp, các ngành trong năm 2023.

Trong đó, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được thành lập, lựa chọn chủ đầu tư. Kêu gọi các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực, uy tín đầu tư vào tỉnh; thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả là tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án đầu tư xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, các dự án giao thông kết nối với các tỉnh, thành phố lân cận. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để đấu giá đất một số dự án tạo nguồn thu cho ngân sách, phát triển đô thị, nhất là tại thành phố Hải Dương.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh việc xây dựng trường chuẩn mới, giải quyết tiêu chí khó khăn về cơ sở vật chất ở các trường học. Bảo đảm trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, công tác giảm nghèo…

Tập trung thực hiện cơ chế điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, tiết kiệm ngay từ đầu năm, tập trung vào các nhiệm vụ cơ bản, thiết yếu, không dàn trải, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các chính sách có tác động lớn. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đánh giá, rà soát nguồn thu để thu đúng, thu đủ cho ngân sách.

Hải Dương đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 trên 9% ảnh 3

Toàn cảnh phiên bế mạc hội nghị.

Nhất trí với báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đảng viên vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai kiểm tra, xử lý hoạt động bến bãi trên địa bàn 10 huyện, thành phố còn lại. Rà soát, bổ sung quy hoạch khai thác khoáng sản, đất, cát đối với các vị trí có đủ điều kiện để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vật liệu cho xây dựng các dự án. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là kiên quyết chỉ đạo hoàn thổ và thực hiện đóng cửa mỏ khi hết hạn khai thác theo quy định…

Khẳng định mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025 đề ra rất lớn, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh chung sức, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ hôm nay, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2023, tạo đà hoàn thành các mục tiêu phát triển Hải Dương theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Tin liên quan

Đọc tiếp

'Cầm cương' chính sách tài chính năm 2023

'Cầm cương' chính sách tài chính năm 2023

Chính sách tài khóa là công cụ quan trọng để điều tiết vĩ mô nền kinh tế, Bộ Tài chính xác định nhiệm vụ năm 2023 là tập trung ưu tiên ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi nền kinh tế, đảm bảo thị trường vốn phát triển an toàn, minh bạch.