Lâm Đồng lên kế hoạch sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt

QUY HOẠCH Lâm đồng
11:01 - 26/09/2023
Dự kiến sau khi sáp nhập với huyện Lạc Dương vào năm 2024, TP Đà Lạt sẽ có diện tích rộng 1.700km2 và dân số khoảng 280.000 người.
Dự kiến sau khi sáp nhập với huyện Lạc Dương vào năm 2024, TP Đà Lạt sẽ có diện tích rộng 1.700km2 và dân số khoảng 280.000 người.
0:00 / 0:00
0:00
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với đơn vị hành chính cấp huyện sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt để mở rộng không gian đô thị TP Đà Lạt.

Huyện Lạc Dương nằm về phía Bắc, giáp với TP Đà Lạt, có tổng diện tích 1.314km2, dân số hiện nay khoảng 36.000 người, có gần 90% diện tích tự nhiên là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

Dự kiến sau khi sáp nhập vào năm 2024, TP Đà Lạt sẽ có diện tích rộng 1.700km2 và dân số khoảng 280.000 người.

Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiến hành sáp nhập 3 huyện phía Nam gồm: Đạ Houai, Đạ Tẻh, Cát Tiên thành 1 huyện. Sáp nhập 5 xã của huyện Bảo Lâm gồm: Lộc An, Lộc Tân, Lộc Nam, Lộc Thành, Tân Lạc vào TP Bảo Lộc nhằm mở rộng không gian đô thị TP Bảo Lộc.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã, sẽ sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Triệu Hải vào xã Quảng Trị thuộc huyện Đạ Tẻh, sáp nhập toàn bộ xã Quảng Lập vào xã Pró thuộc huyện Đơn Dương do các xã này không bảo đảm tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các đơn vị hành chính đã bảo đảm tiêu chuẩn. Không bắt buộc thực hiện sắp xếp (trừ trường hợp địa phương có nhu cầu) đối với đơn vị hành chính cấp xã đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021.

Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Nội vụ. Hoàn thành nội dung hồ sơ đề án trước ngày 31/7/2024.

Tin liên quan

Đọc tiếp