Làm rõ vai trò đầu tàu kinh tế của Đồng bằng Sông Hồng

ĐBSH CHÍNH SÁCH
23:12 - 17/05/2022
0:00 / 0:00
0:00
Xác định Đồng bằng Sông Hồng là một trong 6 vùng kinh tế - xã hội có quy mô kinh tế lớn thứ hai cả nước, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho rằng cần tiếp tục có các giải pháp phát triển vùng trong thời gian tới.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW” của Ban Kinh tế Trung ương chiều 17/5 đã có nhiều ý kiến thảo luận đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng.

Hội nghị đã công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW và Kết luận số 13-KL/TW; công bố danh sách thành viên Ban Chỉ đạo; Báo cáo công tác chuẩn bị và triển khai Đề án.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh vùng Đồng bằng Sông Hồng là một trong 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước, gồm 11 tỉnh, thành phố, trong đó có Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

Vùng Đồng bằng Sông Hồng là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của cả nước, có vị trí rất thuận lợi, hội tụ nhiều lợi thế về phát triển kinh tế - xã hội, là trung tâm hàng đầu về khoa học công nghệ, trung tâm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho cả nước.

Đồng thời, vùng cũng có có hệ thống giao thông kết nối đồng bộ và tốt nhất cả nước gồm cả đường bộ, đường biển, đường sông, hàng không, đường sắt, trong đó Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh tạo thành tam giác phát triển, thuận lợi trong gắn kết các địa phương trong vùng và với các địa phương khác trong cả nước cũng như với các quốc gia trong khu vực và thế giới, là một trong những cầu nối trực tiếp giữa hai khu vực phát triển năng động là Đông Nam Á và Đông Bắc Á.

Toàn cảnh hội nghị chiều 17/5.

Toàn cảnh hội nghị chiều 17/5.

Trong những năm qua, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồng luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt bằng các Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 và Kết luận số 13-KL/TW, ngày 28/10/2011 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW với mục tiêu đặt ra là: Xây dựng và phát triển vùng Đồng bằng Sông Hồng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng chất lượng và hiệu quả tăng trưởng, phát triển kinh tế tri thức và chủ động hội nhập quốc tế; xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại.

Sau 16 năm thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng nói chung và các địa phương nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh và quan hệ quốc tế; có vai trò là một trong hai đầu tàu kinh tế của cả nước được phát huy.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của toàn vùng đạt khá cao, quy mô kinh tế đứng thứ 2 trong 6 vùng kinh tế của cả nước và ngày càng đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội quốc gia. Nhiều địa phương trong vùng đã nỗ lực vươn lên và trở thành những điểm sáng của cả nước.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh

“Đồng bằng Sông Hông có nhiều tiềm năng, lợi thế vùng được phát huy hiệu quả, phát triển đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong vùng ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, phát triển vùng Đồng bằng Sông Hồng còn nhiều tồn tại, hạn chế; nhiều vấn đề mới phát sinh và được đặt ra đối với phát triển vùng trong bối cảnh, tình hình mới của đất nước”.

Do vậy, ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt. Kết quả tổng kết Nghị quyết là cơ sở quan trọng để Ban Chỉ đạo tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Nghị quyết mới về phát triển vùng, nhằm cụ thể hoá các quan điểm và định hướng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 của cả nước, Nghị quyết Đại hội đảng các địa phương, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đưa ra các quan điểm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển Vùng phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và thực tiễn phát triển vùng.

Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo tham gia ý kiến đối với Kế hoạch xây dựng Đề án; phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, dự thảo Đề cương Báo cáo Tổng kết và Đề cương Báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận một số vấn đề quan trọng của vùng Đồng bằng Sông Hồng như quốc phòng, an ninh, công thương, giao thông, y tế, giáo dục, phát triển đô thị, liên kết vùng…, thảo luận về tình hình thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ở các địa phương.

Các thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản đều thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với những nội dung và kế hoạch xây dựng Đề án; cho rằng việc tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW có ý nghĩa rất quan trọng cho phát triển vùng trong thời gian tới.

Tin liên quan

Đọc tiếp