Nam Định phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 14.500 doanh nghiệp

Doanh Nhân Việt nAM
21:11 - 13/09/2022
Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Nam Định về tình hình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Nam Định về tình hình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
0:00 / 0:00
0:00
Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tỉnh Nam Định đặt mục tiêu đến năm 2025 có khoảng 14.500 doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp mạnh, tầm cỡ vùng.

Ngày 13/9, Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Nam Định về tình hình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (giữa) và ông Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định (đứng phát biểu) tại cuộc làm việc.

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (giữa) và ông Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định (đứng phát biểu) tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc khẳng định: "Bộ Chính trị khóa XI ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW là rất quan trọng, giúp cho các tỉnh, thành, trong đó có Nam Định lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các loại hình doanh nghiệp phát triển".

Từ năm 2011 đến nay, Tỉnh ủy Nam Định đã ban hành nhiều Nghị quyết lãnh đạo thúc đầy phát triển cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân. Số lượng doanh nghiệp của tỉnh hằng năm đều có xu hướng tăng nhanh chủ yếu ở khu vực ngoài nhà nước.

Tính đến ngày 31/7/2022, Nam Định có tổng số 10.958 doanh nghiệp (gấp 2,6 lần năm 2011) và 845 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký hơn 100.000 tỷ đồng. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2022, tỉnh có 705 doanh nghiệp và 36 chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 6.148 tỷ đồng.

Các loại hình doanh nghiệp phát triển đã góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, số lượng doanh nghiệp đang hoạt động tại Nam Định vẫn còn khiêm tốn, chỉ khoảng 6.455 doanh nghiệp tính đến 31/12/2021, đứng thứ 8/11 trong vùng Đồng bằng sông Hồng, thứ 26/63 cả nước.

Mật độ doanh nghiệp đang hoạt động tại Nam Định chưa cao, chỉ đạt 3,5 doanh nghiệp/1.000 người, đứng thứ 10/11 trong vùng đồng bằng sông Hồng (chỉ cao hơn Thái Bình), đứng thứ 60/63 cả nước.

Trong khi đó, tỉnh vẫn còn rất nhiều tiềm năng để có thể phát triển doanh nghiệp, nhất là từ khu vực hộ kinh doanh, làng nghề. Hiện Nam Định có hơn 105.000 hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, đứng thứ 5/11 trong vùng đồng bằng sông Hồng, thứ 12/63 cả nước.

Nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, Nam Định đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 14.500 doanh nghiệp, trong đó có những doanh nghiệp mạnh, có vị thế, tầm cỡ trong khu vực đồng bằng sông Hồng và toàn quốc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị của Tỉnh uỷ Nam Định, nhất là báo cáo của Tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ghi nhận một số kết quả mà tỉnh đã làm được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như kết quả phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân còn hạn chế so với tiềm năng của Tỉnh cũng như so với mặt bằng chung của khu vực và cả nước.

Nam Định đang thiếu những giải pháp đột phá, thực chất hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân phát triển; đặc biệt trong phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề…

Ông Trần Tuấn Anh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chủ động, sâu sát, nắm chắc tình hình tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn vướng mắc, để có giải pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nhân, doanh nghiệp đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các ngành, đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp, coi doanh nhân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ.

Bên cạnh đó, tiếp tục nỗ lực tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư.

Đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là các doanh nghiệp, doanh nhân trong các làng nghề. Nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ và khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Nghiên cứu ban hành các nghị quyết riêng về phát triển doanh nghiệp, phát triển đội ngũ doanh nhân, trong đó lưu ý không chỉ về số lượng mà còn chú trọng về chất lượng.

Đây là nhiệm vụ quan trọng giúp Tỉnh tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp trong giai đoạn tới, thực hiện mục tiêu đạt 14.500 doanh nghiệp đăng ký tính đến năm 2025.

Theo báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương, tính đến 31/12/2021, Việt Nam đã có gần 860.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khoảng 15.300 hợp tác xã phi nông nghiệp và khoảng 5,1 triệu hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, sự phát triển của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua vẫn còn gặp nhiều khó khăn và chưa đạt như kỳ vọng. Phát triển doanh nghiệp về số lượng chưa đạt mục tiêu đề ra và con số 1,5 triệu doanh nghiệp đến năm 2025 vẫn là thách thức lớn.

Chất lượng doanh nghiệp còn hạn chế, số lượng các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn còn rất hạn chế. Chưa có nhiều thương hiệu hàng hoá có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam chưa thực sự tận dụng có hiệu quả lợi ích từ các cam kết, thỏa thuận kinh tế, thương mại mang lại.

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đại dịch Covid-19, sự chuyển dịch chuỗi cung ứng.

Tin liên quan

Đọc tiếp