Phó Thủ tướng: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón dòng vốn FDI thế hệ mới

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
08:39 - 09/12/2023
Phó Thủ tướng: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón dòng vốn FDI thế hệ mới
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài (FDI) trong thực hiện dự án, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về sự sẵn sàng của Việt Nam đón nhận làn sóng đầu tư thế hệ mới.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 9606/VPCP-QHQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tới các bộ ngành, địa phương đề nghị triển khai một loạt giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài (FDI).

Đẩy mạnh hỗ trợ sau đầu tư

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, hỗ trợ các địa phương xúc tiến, đàm phán, tư vấn chính sách, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài trên nguyên tắc các bên cùng có lợi.

Tuyên truyền quảng bá về sự sẵn sàng của Việt Nam đón nhận làn sóng đầu tư thế hệ mới với các lợi thế về tiềm năng phát triển.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các địa phương tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước về đầu tư, công tác giám sát và thực thi pháp luật để có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ sau đầu tư nhằm hạn chế và phòng ngừa tranh chấp phát sinh với nhà đầu tư nước ngoài.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, hỗ trợ các địa phương xúc tiến, đàm phán, tư vấn chính sách, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón dòng vốn FDI trên nguyên tắc các bên cùng có lợi. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ đầu tư ngoài thuế đối với dự án công nghệ cao khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tuyên truyền quảng bá về sự sẵn sàng của Việt Nam đón nhận làn sóng đầu tư thế hệ mới. Trong đó, các lợi thế có thể kể đến như: tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ, môi trường đầu tư thực sự thuận lợi với sự đồng hành, hỗ trợ tối đa của chính quyền từ Trung ương đến địa phương; cơ sở hạ tầng không ngừng được hoàn thiện, đặc biệt là hạ tầng giao thông, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hoàn thiện chính sách ưu đãi ngoài thuế khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu, đánh giá tác động, tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội ban hành những chính sách hiệu quả, với lộ trình phù hợp, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực và thích ứng hiệu quả khi triển khai quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu.

Đồng thời, khung ưu đãi đầu tư của Việt Nam sẽ được nghiên cứu điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Bộ Công Thương đẩy nhanh việc ban hành và thực thi chính sách để ngành công nghiệp hỗ trợ có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển thời gian sắp tới, để các doanh nghiệp phụ trợ Việt Nam có thể kết nối và tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong làn sóng đầu tư giai đoạn tới. Thúc đẩy triển khai các dự án năng lượng theo Quy hoạch điện VIII mới được thông qua và sớm khắc phục tình trạng thiếu điện tại một số địa phương.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát lại quy định về việc cấp giấy phép lao động phù hợp với tình hình thực tế để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất giải pháp đột phá để thu hút các tập đoàn công nghệ số (tech firm) hàng đầu thế giới vào Việt Nam, đặc biệt là giải pháp khuyến khích đầu tư công nghệ, dịch vụ mới trong nền kinh tế số.

Bộ Công an rà soát thủ tục cấp visa cho nhà đầu tư nước ngoài, đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện; tăng cường công tác thẩm định, đánh giá tác động về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đối với các dự án hợp tác quốc tế, đầu tư nước ngoài; triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh kinh tế, ngăn ngừa các hoạt động lợi dụng hình thức chuyển dịch đầu tư, thâu tóm, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư "chui", đầu tư "núp bóng" để rửa tiền, chuyển giá, trốn thuế... gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được yêu cầu phải chủ động tiếp cận, hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương đẩy nhanh xử lý các thủ tục về đầu tư kinh doanh.

Các tỉnh rà soát, chuẩn bị các điều kiện về mặt bằng, đất đai, hạ tầng, lao động, năng lượng... để sẵn sàng đón nhận dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tái định vị sản xuất. Rà soát các khu công nghiệp để chuẩn bị quỹ đất sạch sẵn sàng đón làn sóng đầu tư nước ngoài.

Các tỉnh cần đẩy mạnh nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng bộ (điện, nước, hạ tầng giao thông vận tải, viễn thông, logistic...) để tạo ưu thế cạnh tranh thu hút đầu tư trong dài hạn.

Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan với việc thực thi không đúng quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài như: Chậm xử lý thủ tục đầu tư; cấp Giấy chứng nhận đầu tư không đúng về ưu đãi đầu tư, ngành nghề kinh doanh; xử lý thiếu nhất quán dẫn đến khiếu kiện...

Văn bản số 9606/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ nêu: Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài (ĐTNN) năm 2022 và các tháng đầu năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp đã được nêu tại Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 2/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác ĐTNN giai đoạn 2021 - 2030.

Đọc tiếp