Quốc hội đề nghị quy định giá thuế tài nguyên nước theo mức độ khan hiếm

nước Tài nguyên
15:48 - 16/03/2023
Người dân miền Tây thiếu nước sạch, năm 2020. Ảnh: TTXVN.
Người dân miền Tây thiếu nước sạch, năm 2020. Ảnh: TTXVN.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, giá nước không chỉ là vấn đề mục đích sử dụng, điều kiện khai thác và đặc điểm kinh tế - xã hội, mà còn theo mức độ khan hiếm tài nguyên để quy định tỷ lệ thuế suất khác nhau.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 21, chiều 15/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Trong Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy đã thống nhất với việc bổ sung quy định liên quan đến cơ chế tài chính, nhằm làm rõ giá trị kinh tế của tài nguyên nước trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị, nghiên cứu bổ sung công cụ kinh tế, cơ chế tài chính liên quan đến phân bổ nguồn thu cho các đối tượng thụ hưởng từ hoạt động bảo vệ nguồn sinh thủy cho phù hợp.

Theo ông Lê Quang Huy, Dự thảo Luật cần đối chiếu, rà soát quy định giá tính thuế tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về thuế, giá và mục đích sử dụng, điều kiện khai thác, đặc điểm kinh tế - xã hội của khu vực, lưu vực sông.

Về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch tài nguyên nước, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tán thành sự cần thiết quy định nội dung này trong dự thảo Luật, nhưng cần xác định rõ hơn phạm vi điều tra cơ bản tài nguyên nước.

Nội dung quy định về quy hoạch cần rà soát để tránh trùng lặp với các ngành khác và phù hợp với trật tự các loại quy hoạch trong Luật Quy hoạch. Có cơ chế để các tổ chức, cá nhân cập nhật thông tin, kết quả điều tra vào hệ thống thông tin tài nguyên nước sau khi được thẩm định, thẩm tra theo quy định.

Cần có quy định điều kiện để các tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước, tránh lãng phí ngân sách và tài sản công.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình với đề nghị tiếp tục đối chiếu, rà soát quy định về giá tính thuế tài nguyên nước theo quy định pháp luật về thuế, giá.

Quốc hội đề nghị quy định giá thuế tài nguyên nước theo mức độ khan hiếm ảnh 1

"Giá nước không chỉ là vấn đề mục đích sử dụng, điều kiện khai thác và đặc điểm kinh tế - xã hội, mà còn theo mức độ khan hiếm tài nguyên nước ở khu vực, cần nghiên cứu có tỷ lệ thuế suất khác nhau, nhất là những nơi khan hiếm tài nguyên nước phải đánh thuế cao

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, thực trạng nguồn nước đang bị suy thoái rất nặng nề. Do đó, tại chương 3 dự thảo Luật quy định về Bảo vệ tài nguyên nước, cần bổ sung thêm khái niệm về phục hồi và bảo vệ tài nguyên nước, hoặc bảo vệ phát triển tài nguyên nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị nghiên cứu, rà soát để bổ sung chức năng rất quan trọng của nguồn nước là chức năng phòng, chống thiên tai như thoát lũ, chứa lũ; điều hòa, chống úng, ngập; hành lang bảo vệ nguồn nước; bổ sung khái niệm hành lang thoát lũ.

Theo Tờ trình của Chính phủ, Dự thảo Luật Tài Nguyên nước (sửa đổi) gồm 88 điều và được bố cục thành 10 chương. So với Luật 2012, dự thảo Luật không tăng về số chương (trong đó giữ nguyên 10 điều; sửa đổi, bổ sung 62 điều; bổ sung mới 16 điều) và bãi bỏ 8 điều.

Về quy định chung, sửa đổi, bổ sung về phạm vi điều chỉnh, trong đó sửa đổi, bổ sung phát triển tài nguyên nước (Điều 1); bổ sung quy định về áp dụng pháp luật (Điều 4); sửa đổi, bổ sung quy định về các loại hình cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước; trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước trong quản lý, vận hành.

Về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch tài nguyên nước, gồm 13 điều (từ Điều 13 đến Điều 25), dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các quy định theo hướng quy định rõ các hoạt động thuộc đối tượng điều tra định kỳ thường xuyên và không định kỳ; trách nhiệm tổ chức, cá nhân phải cập nhật kết quả thực hiện vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; trách nhiệm phê duyệt, công bố dòng chảy tối thiểu và khả năng tiếp nhận nước thải vào nguồn nước.

Tin liên quan

Đọc tiếp