Rạng Đông báo lãi quý 2 tăng trưởng ‘hẻo’ hơn quý 1

RAL Rạng Đông
12:04 - 18/07/2022
Rạng Đông đẩy mạnh chuyển đổi số giúp cải thiện kết quả kinh doanh.
Rạng Đông đẩy mạnh chuyển đổi số giúp cải thiện kết quả kinh doanh.
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán RAL) công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 với doanh thu đạt 1.346 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 89 tỷ đồng; lần lượt tăng 18% và 12% so với cùng kỳ năm 2021.

So với quý 1/2022 lãi 128 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ thì lợi nhuận của Rạng Đông kỳ này “hẻo” hơn. Lũy kế 6 tháng đầu năm, RAL đạt doanh thu 3.128 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 218 tỷ đồng, tăng 14%.

Tính đến cuối quý 2/2022, tài sản của Rạng Đông đạt 6.284 tỷ đồng, tăng gần 900 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Khoản tăng chủ yếu đến từ đầu tư tài chính ngắn hạn (300 tỷ đồng, khoản này đầu năm chưa có) và phải thu ngắn hạn của khách hàng (hơn 600 tỷ đồng). Trong khi đó, hàng tồn kho và tài sản dài hạn giảm nhẹ.

Nợ phải trả giảm nhẹ so với đầu năm, còn 3.872 tỷ đồng. Trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 2.277 tỷ đồng, dài hạn 837 tỷ đồng, không nhiều thay đổi so với đầu năm.

Trong 6 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 600 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 205 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư cũng âm 330 tỷ đồng, cùng kỳ âm 155 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ khoản tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp từ chủ sở hữu 1.011 tỷ đồng nên lưu chuyển tiền thuần trong kỳ chỉ âm gần 5 tỷ đồng. Cũng nhờ khoản tiền thu này, vốn chủ sở hữu của RAL cũng tăng từ 1.369 tỷ đồng lên 2.411 tỷ đồng.

Năm nay, Rạng Đông đặt kế hoạch doanh thu 5.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 345 tỷ đồng. Cổ tức 50% bằng tiền mặt, tức mỗi cổ phiếu nhận được 5.000 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức chia làm 2 đợt, đợt 1 tháng 9/2022 trả 25%, đợt 2 tháng 4/2023 trả nốt 25%.

Tháng 6 vừa qua, công ty đã trả cổ tức đợt 2/2021 với tỷ lệ 25% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Trước đó, RAL đã chi trả tạm ứng cổ tức 2021 đợt 1 ngày 7/1, cũng với tỷ lệ 25%.

Trên thị trường, cổ phiếu RAL đang giao dịch ở giá 95.700 đồng, vùng thấp nhất từ tháng 11/2020. Mức đỉnh của mã này là 175.000 đồng (tháng 4/2021).

Tin liên quan

Đọc tiếp