Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78

Công an Việt nAM
10:36 - 19/12/2022
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự Công an nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự Công an nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
Sáng 19/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự lễ khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2022; nhìn nhận, đánh giá các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; công tác xây dựng Công an xã, thị trấn. Đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị cũng thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 và thời gian tới; tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 trong toàn lực lượng Công an nhân dân, phát động phong trào thi đua năm 2023.

Năm 2022, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra những yêu cầu mới, thách thức lớn cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước.

Lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo sát đúng tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định các chủ trương, đường lối, hoàn thiện thể chế. Huy động nguồn lực để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Lực lượng CAND đã đi đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương và Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ. Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức đồng bộ các biện pháp đấu tranh, đánh đúng, đánh trúng nhiều tổ chức và cá nhân phạm tội tham nhũng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, Đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 19/12 - 20/12.

Tin liên quan

Đọc tiếp