Traphaco bị phạt và truy thu thuế 2,4 tỷ đồng

TRA Traphaco
12:07 - 05/09/2023
Nhà máy sản xuất của Traphaco.
Nhà máy sản xuất của Traphaco.
0:00 / 0:00
0:00
Traphaco bị phạt do nộp thiếu thuế, tuy nhiên công ty cho rằng đây không phải vi phạm cố ý.

CTCP Traphaco (mã chứng khoán TRA) vừa công bố thông tin về việc Cục thuế TP Hà Nội thực hiện thanh tra thuế năm tài chính 2021 và 2022 đối với công ty. Sau thanh tra, cơ quan thuế quyết định phạt vi phạm hành chính đối với Traphaco số tiền hơn 434 triệu đồng, đồng thời truy thu tiền thuế thiếu gần 2 tỷ đồng.

Traphaco xác nhận việc khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp trên nhưng cho rằng đây là loại vi phạm không mang tính cố ý mà do nhầm lẫn số học, sót số liệu, cập nhật chính sách chưa kịp thời…

Theo các báo cáo tài chính kiểm toán, năm 2021, Traphaco mang về hơn 330 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp gần 70 tỷ đồng và chi phí thuế hoãn lại 3,7 tỷ đồng. Kết quả, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 264 tỷ đồng.

Năm 2022, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 368 tỷ đồng, chi phí thuế 75 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế còn 293 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của Traphaco đạt 1.136 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 158 tỷ đồng, giảm 9%. Trong kỳ, công ty đã đóng 42,2 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và hoãn lại gần 1,8 tỷ đồng.

Năm 2023, Traphaco đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 326 tỷ đồng, tăng lần lượt 8,4% và 11,2% so với thực hiện năm 2022. Như vậy sau 6 tháng, công ty đã hoàn thành 44% kế hoạch doanh thu và 49% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, Traphaco có tổng tài sản 1.909 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt, tiền gửi và chứng khoán kinh doanh gần 600 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp