Bến Tre sẽ có khu lấn biển 50.000 ha để mở rộng không gian phát triển

bến tre QUY HOẠCH
15:36 - 05/12/2023
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam giới thiệu về Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam giới thiệu về Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
0:00 / 0:00
0:00
Đây là phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức sáng 5/12.

Trước đó, ngày 17/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 1399/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bến Tre là tỉnh thứ 22 của cả nước và là tỉnh thứ 7 của vùng Đồng bằng sông Cửu Long được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh.

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bến Tre có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để giới thiệu và khẳng định tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng phát triển của Bến Tre trong tương lai; mở ra không gian phát triển mới trên cơ sở phát huy nội lực và tận dụng hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh Bến Tre được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cơ sở quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên phát triển mạnh về hướng Đông với điểm nhấn là khu lấn biển với diện tích khoảng 50.000 ha để mở rộng không gian phát triển.

Ngoài ra, Quy hoạch tỉnh cũng là cơ hội để các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến tìm hiểu, nghiên cứu và quyết định đầu tư, phát triển tại Bến Tre, từ đó cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu, chiến lược phát triển của cả hai bên.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh Bến Tre là cơ sở quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh Bến Tre là cơ sở quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị UBND tỉnh Bến Tre khẩn trương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

Từ đó, UBND xác định rõ thời gian hoàn thành và phân công trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ tổ chức đánh giá thực hiện quy hoạch, rà soát điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cần thực hiện điều phối, quản lý thống nhất, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, hiệu quả và thống nhất giữa Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch cấp cao hơn để phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển tổng thể, liên kết vùng, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đối khí hậu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị tăng cường quản lý đầu tư, thu hút đầu tư theo quy hoạch được duyệt. Đẩy mạnh đầu tư các công trình, dự án trọng điểm theo danh mục ưu tiên trong Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, nhất là các công trình, dự án có tính liên vùng nhằm tạo ra không gian mới để phát triển, không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà còn tạo động phát triển bứt phá cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre

Từng bước mở rộng không gian phát triển ra hướng đông, tạo hành lang kinh tế ven biển

Theo Quy hoạch tỉnh Bến Tre được công bố ngày 17/11 vừa qua, Bến Tre đặt mục tiêu tập trung phát triển hạ tầng giao thông ven biển, cảng biển, hạ tầng logistics, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng mới (hydro xanh).

Khi có đủ điều kiện, tiêu chí theo quy định của pháp luật và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, từng bước mở rộng không gian phát triển ra hướng đông để tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng, tạo hành lang kinh tế ven biển kết nối với vùng động lực kinh tế phía Nam và TP HCM.

Nghiên cứu xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách đột phá để thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư vào các chương trình, dự án ưu tiên cho đầu tư phát triển của tỉnh, phù hợp với quy định của pháp luật. Chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Ngoài ra, phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre được tổ chức thành 3 vùng kinh tế - xã hội và định hướng phát triển hình thành 5 hành lang kinh tế.

Tin liên quan

Đọc tiếp