Chi phí sản xuất tăng, lợi nhuận Lafooco tăng trưởng âm trong quý IV/2022

LAF Lafooco
15:58 - 17/01/2023
Chi phí sản xuất tăng, lợi nhuận Lafooco tăng trưởng âm trong quý IV/2022
0:00 / 0:00
0:00
Theo báo cáo của CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco, HoSE: LAF), do chi phí nguyên liệu đầu vào và tài chính tăng, lợi nhuận sau thuế của LAF quý IV/2022 đã giảm 17% so với cùng kỳ năm 2021.

Quý IV/2022, doanh nghiệp thu về 228 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 30% so với quý IV/2021. Giá vốn hàng bán đạt 196 tỷ đồng, tăng 37%. Lợi nhuận gộp của LAF đạt 31,1 tỷ, giảm -1%.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt 0,7 tỷ đồng, giảm 69% so với quý IV/2021; chi phí tài chính lại tăng 329%, đạt 7,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 20%, đạt 3,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 35%, đạt 5,9 tỷ đồng…

Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế quý IV của doanh nghiệp đạt 11,5 tỷ đồng, giảm 17% so với quý IV/2021.

Theo giải trình từ LAF, dù doanh thu thuần quý IV tăng nhưng lợi nhuận sau thuần giảm chủ yếu do chi phí nguyên liệu đầu vào cao hơn so với cùng kỳ, chi phí tài chính tăng do Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng lãi suất và tỷ giá USD trong quý IV/2022 vừa qua.

Lũy kế 12 tháng năm 2022, doanh thu thuần của LAF đạt 509 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 22% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 25,7 tỷ đồng, giảm 35%.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của LAF ở mức 403 tỷ đồng, tăng 44% so với ngày đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 47%, từ 24,5 tỷ đồng xuống còn 12,8 tỷ đồng. Hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng gần 2 lần, từ 120 tỷ đồng lên 231 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng 160%, từ 83 tỷ đồng lên 216 tỷ đồng. Mức tăng này chủ yếu do vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của LAF tăng từ 57 tỷ đồng 169 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu LAF ở mức 13.400 đồng/cp, giảm 0,37%.

CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An có tiền thân là Xí nghiệp Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An được thành lập năm 1985. Năm 1995, công ty được cổ phần hóa. Năm 2000, doanh nghiệp chính thức niêm yết lên sàn HoSE. Ngành nghề kinh doanh chính của LAF là chế biến, kinh doanh ngành hàng nông, thủy sản và lương thực, thực phẩm…

Đọc tiếp