Ga đường sắt tốc độ cao phải bố trí ở trung tâm Hà Nội, TP HCM

Hạ Tầng ĐƯỜNG SẮT
09:37 - 10/04/2024
Ga đường sắt tốc độ cao phải bố trí ở trung tâm Hà Nội, TP HCM
0:00 / 0:00
0:00
Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà với Bộ Giao thông Vận tải về kế hoạch đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 152/TB-VPCP ngày 9/4/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Trưởng ban Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia.

Theo thông báo, để hoàn thiện Đề án trên, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ trình Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu:

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu, các ý kiến góp ý, phản biện của các chuyên gia, nhà khoa học, bao gồm ý kiến của GS.TSKH Lã Ngọc Khuê, trong đó đánh giá các yếu tố về công nghệ, kỹ thuật, an toàn, tổ chức vận tải khai thác, năng lực vận tải (hàng hóa và hành khách) của đường sắt trên trục Bắc Nam (gồm đường sắt tốc độ cao và đường sắt khổ 1.000mm hiện hữu), tính khả thi, phương án huy động vốn, hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế… để lựa chọn kịch bản tối ưu.

Phương án triển khai phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất về tiêu chuẩn thiết kế, hạ tầng, tín hiệu, thiết bị, toa xe, đầu máy. Đối với các ga tại TP Hà Nội và TP HCM cần bố trí ở trung tâm, kết hợp đi ngầm, trên cao bảo đảm thuận tiện cho hành khách.

Về tốc độ thiết kế Bộ GTVT cần làm rõ hơn dựa trên phân tích, kinh nghiệm đầu tư, vận hành, khai thác hành khách kết hợp hàng hóa của các nước trên thế giới, phân tích, chứng minh về hiệu quả kinh tế, tài chính đối với trường hợp chỉ vận tải hành khách, hoặc vận tải hành khách kết hợp vận tải hàng hóa.

Về chuyển giao công nghệ Phó Thủ tướng giao Bộ nghiên cứu đề xuất lập Đề án riêng để phân tích, chọn đối tác chuyển giao công nghệ, lựa chọn tổ chức tiếp nhận công nghệ để làm chủ công nghệ (thành lập mới một tập đoàn nhà nước, giao doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp tư nhân, đơn vị quân đội…).

Về phân kỳ đầu tư, Bộ GTVT đề xuất phương án phân kỳ đầu tư phù hợp, có thể kiến nghị đầu tư đồng thời, một lần để giảm thời gian, chi phí,…

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Nhà nước) nghiên cứu, phản biện độc lập để lựa phương án tối ưu.

Đọc tiếp