Hà Nội duyệt chủ trương quy hoạch phân khu thứ 7 đô thị Sóc Sơn

QUY HOẠCH HÀ NỘI
11:24 - 23/05/2023
Ảnh minh họa: Mô phỏng quy hoạch đô thị vệ tinh Sóc Sơn trong tương lai.
Ảnh minh họa: Mô phỏng quy hoạch đô thị vệ tinh Sóc Sơn trong tương lai.
0:00 / 0:00
0:00
Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội vừa có Thông báo số 1159/TB-TU kết luận về chủ trương nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn (khu 7), tỷ lệ 1/2.000 huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Theo Thông báo số 1159/TB-TU, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội thống nhất về chủ trương nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn (khu 7) tỷ lệ 1/2.000 tại các xã Phù Linh, Hồng Kỳ, Tân Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội tại Tờ trình số 108-TTr/BCSĐ.

Thành uỷ Hà Nội yêu cầu nhiệm vụ Quy hoạch cần phải phù hợp với Nghị quyết số 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị và định hướng mới của đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, lưu ý việc thành lập mới thành phố phía Bắc tại vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và ưu tiên khai thác tiềm năng du lịch, văn hoá, tâm linh, nghỉ dưỡng, thể thao.

Trong quá trình lập đồ án quy hoạch cần rà soát, khớp nối với các quy hoạch chuyên ngành tại khu vực, đặc biệt là quy hoạch rừng; Khớp nối đồng bộ các quy hoạch phân khu (7 phân khu) thuộc Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và phê duyệt theo thẩm quyền.

Trước đó, trong năm 2022, UBND TP Hà Nội đã lần lượt ban hành 6 quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn, từ khu 1 đến khu 6 (6 khu). Tại các quyết định, UBND TP Hà Nội giao huyện Sóc Sơn là đơn vị lập quy hoạch, chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định.

UBND huyện Sóc Sơn cũng có trách nhiệm phối hợp với các sở ngành và những đơn vị có liên quan để xác định các dự án đầu tư trong khu vực nghiên cứu. Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về nội dung các đồ án quy hoạch phân khu từ 1 đến 6 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn.

Tin liên quan

Đọc tiếp