Hết quý IV/2022, lợi nhuận của CTCP Nước Thủ Dầu Một chỉ bằng 56% cùng kỳ

TDM Việt nAM
16:41 - 14/01/2023
Hết quý IV/2022, lợi nhuận của CTCP Nước Thủ Dầu Một chỉ bằng 56% cùng kỳ
0:00 / 0:00
0:00
Ngày 14/1, CTCP Nước Thủ Dầu Một (HoSE: TDM) đã công bố báo cáo tài chính quý IV năm 2022 với kết quả lợi nhuận chỉ đạt bằng 56% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đó, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 125,8 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ 2% lên 58,5 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp vẫn tăng gần 21% so với cùng kỳ lên 67,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính lại ghi nhận mức giảm mạnh tới 78% so với cùng kỳ, giảm từ 101,3 tỷ đồng xuống còn 21,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính đạt 10,2 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ. Do mức giảm của doanh thu cao hơn mức giảm của chi phí, nên lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 76,8 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về mức sụt giảm này, công ty cho biết trong quý IV/2021, TDM đã ghi nhận doanh thu tài chính là khoản cổ tức năm 2021 của CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase - BWE), trong khi năm 2022 không ghi nhận khoản cổ tức này, phần cổ tức của BWE sẽ được ghi nhận cho năm 2023.

Lũy kế cả năm 2022, TDM ghi nhận doanh thu thuần tăng gần 15% lên 478,9 tỷ đồng, giá vốn hàng bán chỉ tăng khoảng 20 tỷ đồng lên gần 230 tỷ đồng. Trong khi, doanh thu hoạt động tài chính chỉ bằng gần 13% kết quả của năm trước, đạt 24 tỷ đồng. Chi phí tài chính đã tiết giảm được gần 19%, xuống còn 32,6 tỷ đồng. Sau khi giảm trừ các loại chi phí, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế cả năm chỉ đạt gần 231 tỷ đồng, giảm 31% so với kết quả lợi nhuận năm 2021.

Năm 2022, TDM đặt kế hoạch tổng doanh thu 510 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 236 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và 28% so với thực hiện năm 2021. Kế hoạch lợi nhuận này được xây dựng không tính đến phần cổ tức nhận được từ BWE. Như vậy, đến hết năm 2022, công ty hoàn thành gần 94% kế hoạch doanh thu và gần 98% kế hoạch lợi nhuận.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của TDM tại ngày 1/1/2023 là 2.404 tỷ đồng, tương đương hồi đầu năm. Trong đó, mục tiền và các khoản tương đương tiền là 33,5 tỷ đồng, chỉ bằng 39% con số đầu kỳ. Khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng nhẹ 2% lên 1.328 tỷ đồng, khoản tài sản cố định giảm 15% xuống 724,6 tỷ đồng…

Nợ phải trả của công ty giảm 35% xuống 363,6 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 142,3 tỷ đồng, giảm 8%, khoản phải trả ngắn hạn khác, giảm mạnh từ 120,1 tỷ đồng xuống còn 108 triệu đồng...

Trước đó, sau cuộc họp ngày 6/1, HĐQT của TDM đã thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13%, tương đương mỗi cổ phiếu sở hữu, cổ đông sẽ nhận được 1.300 đồng. Với 100 triệu cp đang lưu hành, ước tính TDM cần chi 130 tỷ đồng để thực hiện đợt tạm ứng này.

Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tạm ứng dự kiến là ngày 7/2, đây cũng là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến là ngày 5/5.

CTCP Nước Thủ Dầu Một được thành lập năm 2013 với mục tiêu khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch sinh hoạt, thoát nước và xử lý nước thải, xây dựng các công trình công ích, buôn bán vật tư ngành nước... Ngày 25/3/2016, cổ phiếu của công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch trên Upcom với mã chứng khoán TDM.

Hết quý IV/2022, lợi nhuận của CTCP Nước Thủ Dầu Một chỉ bằng 56% cùng kỳ ảnh 1

Cổ phiếu TDM đang chứng kiến một đà giảm nhẹ sau nhiều phiên đứng giá ở mức 37.000 đồng/cp những ngày giao dịch đầu tiên của năm 2023. Ảnh: TradingView

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TDM đang chứng kiến một đà giảm nhẹ sau nhiều phiên đứng giá ở mức 37.000 đồng/cp những ngày giao dịch đầu tiên của năm 2023. Kết phiên giao dịch ngày 13/1, cổ phiếu TDM giảm nhẹ 0,13% và giao dịch ở mức 37.200 đồng/cp, tương đương vốn hóa 372 tỷ đồng. Ở mức giá này, cổ phiếu TDM đã giảm 12% về thị giá so với mức giá đỉnh 42.300 đồng/cp (ngày 19/4/2022).

Tin liên quan

Đọc tiếp